Szkolenia, szkolenia…

  • Obowiązkowe szkolenie w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla studentów I roku odbędzie się w piątek, 9.XI.2012 r. w godz. 13:00-17:00 w Auli WFiS. Należy przynieść indeks i kartę szkolenia.
  • Szkolenie biblioteczne odbywa się poprzez Wirtualny Kampus UMCS. Na stronie http://biblioteka.kampus.umcs.lublin.pl/moodle/ należy zapoznać się z materiałami szkoleniowymi po czym w terminie 22.X – 4.XI zdać test. Wypełnione indeksy oraz karty szkoleń osób, które zaliczyły test z „Przysposobienia bibliotecznego” powinny być dostarczone do Oddziału Informacji Naukowej (nowy gmach Biblioteki Głównej UMCS, I piętro) przez starostę roku w terminie 5-9.XI. Zaliczenie wpisuje mgr Urszula Poślada.
  • Podobny (wirtualny) charakter ma obowiązkowe szkolenie w zakresie Etyki i odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów. Dostęp do kursu będzie możliwy za pośrednictwem Wirtualnego Kampusu WFiS: http://fis.kampus.umcs.lublin.pl/moodle/ po założeniu konta. Za szkolenie odpowiada i je koordynuje dr Jakub Kosowski (Wydział Prawa i Administracji), jakub.kosowski@poczta.umcs.lublin.pl. Szczegóły – w tym terminy – wkrótce.