Odwołane zajęcia i konsultacje

Szanowni Państwo, studenci kogni,

ze względu na gościnny wykład i udział w seminarium poza UMCS, nie będę dostępny dla Państwa między 27.XI a 30.XI. Tym samym odwołuję środowe (28.XI) konsultacje; czwartkowe (29.XI) zajęcia z ICS przeniosą się do laboratorium EEG w Instytucie Informatyki (szczegółowe info będzie dostępne na stronie kursu); zajęcia z rozwiązywania problemów odrobimy w przyszłości, we wspólnie ustalonym terminie.

Życzę Państwu udanego tygodnia,
Piotr Konderak

Zapisy na zajęcia: I rok kogni

Szanowni Państwo, Studenci I roku kogni I stopnia,

zapisy na zajęcia w semestrze zimowym 2018/19 odbywają się online: rejestracja F-KN-LS-18Z. Zapisy rozpoczynają się 2.X o godz. 21:00, I tura zapisów kończy się 6.X o godz. 20:00. Po pierwszej turze zapisów ustalany jest skład grup i 3 najpopularniejsze kursy wybieralne. Osoby, dla których nie znalazło się miejsce w wybranych grupach oraz osoby które zapisały się na kursy wybieralne, które nie powstaną mogą się dopisać do innych grup w II turze zapisów. Trwa ona od 8.X (20:00) do 13.X (20:00).

Na I semestrze zapisujecie się Państwo na:

 • wykłady i do jednej z grup konwersatoryjnych/laboratoryjnych z:
  • Logiki,
  • Filozofii dla kognitywistów,
  • IT,
  • Introduction to Cognitive Science;
 • każdy z Państwa zapisuje się do jednej, wybranej grupy z laboratorium Wyszukiwanie informacji i praca grupowa…
 • …oraz na wykład z Prawa Autorskiego;
 • każdy z Państwa zapisuje się na jeden, wybrany przedmiot rozszerzający:
  1. Struktura materii (rozszerzenie filozofii dla kognitywistów)
  2. Problemy samowiedzy  (rozsz. filozofii dla kognitywistów)
  3. Warsztaty krytycznego myślenia (rozsz. logiki)
  4. Człowiek-poznanie-kultura (rozszerzenie ICS)
  5. Elementy kognitywistyki: rozwiązywanie problemów (rozsz. ICS)
  6. Elementy kognitywistyki: język naturalny (rozsz. ICS)

Dostęp do rejestracji w USOS: zakładka „Dla studentów” > Rejestracje

Uwaga! rejestrację współdzielicie Państwo z II rokiem kogni, dlatego proszę uważać by nie zapisać się na kurs dla II roku!

Bardzo proszę o sprawdzenie na swoich kontach USOS czy macie Państwo dostęp do  rejestracji. W razie jakichkolwiek wątpliwości – proszę o kontakt: kondorp[-at-]gmail.com

Piotr Konderak

Wskazówki dla studentów I roku

Drodzy Studenci I roku (obu stopni), już po raz siódmy kognitywistyka UMCS inauguruje nowy rok akademicki i po raz siódmy mamy przyjemność zaczynać pracę z nowymi studentami.

Oto garść informacji praktycznych przydatnych w pierwszych dniach Państwa obecności na uczelni:

 1. Studenci nie otrzymują tradycyjnych indeksów. Funkcję tę będzie pełnić Państwa konto w systemie USOS (dokładniej interfejs sieciowy USOSweb). Zapoznajcie się z nim Państwo dokładnie, bowiem będzie on Państwu umożliwiał realizację studiów. Instrukcja pierwszego logowania do USOS dostępna jest tutaj. Państwa loginem jest USOS ID, hasło ustalacie Państwo zgodnie z procedurą opisaną na stronie USOSweb.
 2. Studenci wszystkich lat zapisują się na zajęcia (na wykłady i do grup zajęciowych) poprzez konto USOSweb. Ponieważ przydział do grupy w USOSie jest związany z protokołami zaliczenia zajęć, jesteście Państwo zobowiązani uczęszczać do wybranych przez siebie grup. W sytuacjach uzasadnionych i udokumentowanych (praca, drugi kierunek studiów) zamiana jest możliwa, jednak wymaga  zgody prowadzącego i kontaktu z Dyrektorem IF (Sekretariat, p.105), ponieważ każda zmiana musi znaleźć ostatecznie odzwierciedlenie w USOSie.
 3. W ciągu miesiąca powinny się pojawić w USOS tzw. „sylabusy” – tj. opisy kursów wraz z efektami kształcenia, metodami sprawdzania wiedzy i umiejętności itp. Wybrane informacje powinni przedstawić Państwu prowadzący podczas pierwszych zajęć.
 4. Niezależnie od USOSa, Państwa rozkład zajęć dostępny jest w gablocie kognitywistyki (I piętro) oraz jest dostępny na stronie WFiS pod linkami: I stopień, II stopień.
 5. Wykłady – tak jak każda inna forma zajęć – mają charakter obligatoryjny, tj. obecność na wykładach jest obowiązkowa. Prowadzący wykłady ustala zasady uczestnictwa i może wybrać jakąś formę weryfikacji Państwa obecności (np. sprawdzać listę obecności lub rozdawać cukierki…). Jeśli prowadzący uzna, że student nie uczestniczył w wykładzie – może odmówić zaliczenia.
 6. Wszelkie bieżące informacje dotyczące Państwa studiów znajdziecie Państwo w gablocie kognitywistyki (I piętro Collegium Humanicum); większość z nich będzie również dostępna na stronie kognitywistyki.
 7. Nie ma jeszcze podziału Państwa na grupy lektoratowe (jęz. angielski) – podział ten będzie efektem testu kompetencji w zakresie języka angielskiego. Szczegółowe informacje przekaże Państwu mgr M. Slavik – osoba prowadząca zajęcia z języka angielskiego.
 8. W I semestrze obowiązuje Państwa wybór i zaliczenie jednego przedmiotu wybieralnego (I stopień) i jednego fakultatywnego (II stopień). Na przedmioty wybieralne i fakultatywne zapisujecie się Państwo drogą elektroniczną. W tym celu należy zalogować się we wskazanym terminie do swojego konta USOS i wybrać stosowną rejestrację.
 9. Studenci I roku I stopnia zobowiązani są do zaliczenia trzech szkoleń wstępnych (on-line):
  • BHP,
  • szkolenie biblioteczne,
  • etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów.
   Termin szkoleń: 22.10.2018 r. do 25.11.2018 r. W tym też okresie należy zaliczyć szkolenia (test online). Szkolenia  odbywają się przez internetową platformę szkoleń UMCS.
 10. Jeśli standardowy tok studiów Państwu nie wystarcza i chcecie Państwo również indywidualnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, macie Państwo możliwość wyboru opiekuna naukowego, „tutora” spośród pracowników naukowych WFiS.
 11. Możecie Państwo również rozwijać swoje pasje angażując się w działania kół naukowych, np. mającego duże osiągnięcia Koła Kognitywistyki UMCS. W imieniu Koła zapraszamy Państwa do kontaktu.
 12. W obrębie miasteczka akademickiego UMCS możecie Państwo korzystać z bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. Wymaga to aktywacji konta w sieci eduroam (instrukcja). Z sieci eduroam można korzystać również na innych uniwersytetach w Polsce i zagranicą, które wdrożyły eduroam.
 13. Za:
  • obsługę administracyjną studentów (indywidualna organizacja studiów, zaliczanie przedmiotów z innych kierunków, wydawanie zaświadczeń o studiowaniu, legitymacji, wnioski o pomoc materialną itp.) odpowiada Dziekanat (p.32, tel. 537.28.23, pn-czw, 10:00-14:00);
  • sprawy związane z organizacją toku zajęć (plany zajęć, przydział sal, podział na grupy, oferta fakultetów) odpowiada Sekretariat Instytutu Filozofii (p.105, tel. 537.54.81).
 14. Ważne linki:
  • Najważniejszy link: już tu jesteś (kognitywistyka.umcs.lublin.pl)
  • Strona Wydziału Filozofii i Socjologii: kliknij
  • Dziekanat WFiS (kognitywistyka): kliknij; e-mail: magdalena.bialkowska[-at-]poczta.umcs.lublin.pl
  • Kalendarz akademicki: kliknij
  • Ogłoszenia dla studentów (w tym ogłoszenia dotyczące odwołanych zajęć): menu boczne Strefa studenta > Ogłoszenia (link bezpośredni: http://www.umcs.pl/pl/tablica-ogloszen,1455,1.lhtm)
  • Pomoc materialna: http://www.umcs.pl/pl/stypendia.htm
  • Regulamin studiów: kliknij
  • Konsultacje i dyżury tutorskie prowadzących zajęcia na kognitywistyce: menu boczne > Ludzie (przy nazwiskach są linki do profili osób prowadzących zajęcia)
  • Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych (prowadzące lektoraty z jęz. angielskiego): kliknij
  • Centrum Kultury Fizycznej UMCS: kliknij
 15. W razie problemów, wątpliwości, pytań prosimy o kontakt z drem Piotrem Konderakiem (opiekunem I roku, I stopień): kondorp[-at-]bacon.umcs.lublin.pl, kondorpa[-at-]gmail.com; konsultacje: TBA, p.205.
 16. cdn?