Seminaria licencjackie i magisterskie 2020/21

Szanowni Państwo, Studenci II roku kogni lic. i I roku kogni mgr,

proszę o zapoznanie się z ofertą seminariów licencjackich i seminariów magisterskich. Seminarium (na obu stopniach) wybierane jest na 3 semestry i kończy się obroną pracy dyplomowej. Zapisy na seminaria odbędą się poprzez system USOS. Jako że wskazana tematyka seminariów ma charakter orientacyjny, zachęcam Państwa do wcześniejszego konsultowania pomysłów na prace z badaczami oferującymi seminaria.

Piotr Konderak

Info dla I roku kogni!

Drodzy Studenci I roku (obu stopni), już po raz ósmy kognitywistyka UMCS inauguruje nowy rok akademicki i po raz ósmy mamy przyjemność zaczynać pracę z nowymi studentami.

Serdecznie witamy!

Oto garść informacji praktycznych przydatnych w pierwszych dniach Państwa obecności na uczelni:

 1. Immatrykulacja, czyli uroczyste przyjęcie w poczet studentów uczelni, odbędzie się w Auli WFiS 1.X. Prosimy o przybycie o godz. 8:30. Obecność jest obowiązkowa. Po immatrykulacji spotkacie się Państwo z opiekunem roku, który wprowadzi Państwa w życie akademickie.
 2. Studenci nie otrzymują tradycyjnych indeksów. Funkcję tę będzie pełnić Państwa konto w systemie USOS (dokładniej interfejs sieciowy USOSweb). Zapoznajcie się z nim Państwo dokładnie, bowiem będzie on Państwu umożliwiał realizację studiów. Instrukcja pierwszego logowania do USOS dostępna jest tutaj. Państwa loginem jest USOS ID, hasło ustalacie Państwo zgodnie z procedurą opisaną na stronie USOSweb.
 3. Studenci wszystkich lat kogni zapisują się na zajęcia (na wykłady i do grup zajęciowych) poprzez konto USOSweb. Ponieważ przydział do grupy w USOSie jest związany z protokołami zaliczenia zajęć, jesteście Państwo zobowiązani uczęszczać do wybranych przez siebie grup. W sytuacjach uzasadnionych i udokumentowanych (praca, drugi kierunek studiów) zamiana jest możliwa, jednak wymaga  zgody prowadzącego i kontaktu z Dziekanatem, ponieważ każda zmiana musi znaleźć ostatecznie odzwierciedlenie w USOSie.
 4. W ciągu miesiąca powinny się pojawić w USOS tzw. „sylabusy” – tj. opisy kursów wraz z efektami uczenia się, metodami sprawdzania wiedzy i umiejętności itp. Wybrane informacje powinni przedstawić Państwu prowadzący podczas pierwszych zajęć.
 5. Niezależnie od USOSa, Państwa rozkład zajęć dostępny jest w gablocie kognitywistyki (I piętro) oraz jest dostępny na stronie WFiS pod linkami: I stopień, II stopień.
 6. Wykłady – tak jak każda inna forma zajęć – mają charakter obligatoryjny, tj. obecność na wykładach jest obowiązkowa. Prowadzący wykłady ustala zasady uczestnictwa i może wybrać jakąś formę weryfikacji Państwa obecności (np. sprawdzać listę obecności lub rozdawać cukierki…). Jeśli prowadzący uzna, że student nie uczestniczył w wykładzie – może odmówić zaliczenia.
 7. Wszelkie bieżące informacje dotyczące Państwa studiów znajdziecie Państwo w gablocie kognitywistyki (I piętro Collegium Humanicum); większość z nich będzie również dostępna na stronie kognitywistyki.
 8. Nie ma jeszcze podziału Państwa na grupy lektoratowe (jęz. angielski) – podział ten będzie efektem testu kompetencji w zakresie języka angielskiego. Szczegółowe informacje przekaże Państwu mgr M. Slavik – osoba prowadząca zajęcia z języka angielskiego.
 9. W I semestrze obowiązuje Państwa wybór i zaliczenie jednego przedmiotu wybieralnego (I i II stopień). Na przedmioty wybieralne zapisujecie się Państwo drogą elektroniczną. W tym celu należy zalogować się we wskazanym terminie do swojego konta USOS i wybrać stosowną rejestrację.
 10. Studenci I roku I stopnia zobowiązani są do zaliczenia trzech szkoleń wstępnych (on-line):
  • BHP,
  • szkolenie biblioteczne,
  • etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów.
   Terminy szkoleń przekazzane zostaną później. Zaliczenie szkoleń odbywa się online – przyjmuje formę testu. Szkolenia  odbywają się przez internetową platformę szkoleń UMCS.
 11. Jeśli standardowy tok studiów Państwu nie wystarcza i chcecie Państwo również indywidualnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, macie Państwo możliwość wyboru opiekuna naukowego, „tutora” spośród pracowników naukowych WFiS.
 12. Możecie Państwo również rozwijać swoje pasje angażując się w działania kół naukowych, np. mającego duże osiągnięcia Koła Kognitywistyki UMCS. W imieniu Koła zapraszamy Państwa do kontaktu.
 13. W obrębie miasteczka akademickiego UMCS możecie Państwo korzystać z bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. Wymaga to aktywacji konta w sieci eduroam (instrukcja). Z sieci eduroam można korzystać również na innych uniwersytetach w Polsce i zagranicą, które wdrożyły eduroam.
 14. Za:
  • obsługę administracyjną studentów (indywidualna organizacja studiów, zaliczanie przedmiotów z innych kierunków, wydawanie zaświadczeń o studiowaniu, legitymacji, wnioski o pomoc materialną itp.) odpowiada Dziekanat (p.32, tel. 537.28.23, pn-czw, 10:00-14:00);
  • sprawy związane z organizacją toku zajęć (plany zajęć, przydział sal, podział na grupy, oferta fakultetów) odpowiada również Dziekanat.
 15. Ważne linki:
  • Najważniejszy link: już tu jesteś (kognitywistyka.umcs.lublin.pl)
  • Strona Wydziału Filozofii i Socjologii: kliknij
  • Dziekanat WFiS (kognitywistyka): kliknij; e-mail: TBA
  • Kalendarz akademicki: kliknij
  • Ogłoszenia dla studentów (w tym ogłoszenia dotyczące odwołanych zajęć): menu boczne Strefa studenta > Ogłoszenia (link bezpośredni: http://www.umcs.pl/pl/tablica-ogloszen,1455,1.lhtm)
  • Pomoc materialna: http://www.umcs.pl/pl/stypendia.htm
  • Regulamin studiów: kliknij
  • Konsultacje i dyżury tutorskie prowadzących zajęcia na kognitywistyce: menu boczne > Ludzie (przy nazwiskach są linki do profili osób prowadzących zajęcia)
  • Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych (prowadzące lektoraty z jęz. angielskiego): kliknij
  • Centrum Kultury Fizycznej UMCS: kliknij
  • Wydziałowy Przewodnik Studenta I roku
 16. W razie problemów, wątpliwości, pytań prosimy o kontakt z opiekunem roku, prof. Piotrem Gizą, lub też z drem hab. Piotrem Konderakiem: kondorp[-at-]bacon.umcs.lublin.pl, kondorpa[-at-]gmail.com; konsultacje: TBA, p.205.
 17. CDN?

Rejestracja na zajęcia – I rok

[informacja dla pozostałych lat – wkrótce]

Szanowni Państwo, Studenci I roku kogni I stopnia,

zapisy na zajęcia w semestrze zimowym 2019/20 odbywają się online: rejestracja F-KN-LS-19Z. Zapisy rozpoczynają się 2.X o godz. 20:01, I tura zapisów kończy się 7.X o godz. 20:59. Po pierwszej turze zapisów ustalany jest skład grup i 3-4 najpopularniejsze kursy wybieralne. Osoby, dla których nie znalazło się miejsce w wybranych grupach oraz osoby które zapisały się na kursy wybieralne, które nie powstaną mogą się dopisać do innych grup w II turze zapisów. Trwa ona od 9.X (20:03) do 14.X (20:57).

Na I semestrze zapisujecie się Państwo na:

Dostęp do rejestracji w USOS: zakładka „Dla studentów” > Rejestracje

Bardzo proszę o sprawdzenie na swoich kontach USOS czy macie Państwo dostęp do  rejestracji. W razie jakichkolwiek wątpliwości – proszę o kontakt: kondorpa[-at-]gmail.com

Szczegóły jutro, 1.X, po immatrykulacji.

Piotr Konderak