Zapisy na zajęcia: I rok kogni

Szanowni Państwo, Studenci I roku kogni I stopnia,

zapisy na zajęcia w semestrze zimowym 2018/19 odbywają się online: rejestracja F-KN-LS-18Z. Zapisy rozpoczynają się 2.X o godz. 21:00, I tura zapisów kończy się 6.X o godz. 20:00. Po pierwszej turze zapisów ustalany jest skład grup i 3 najpopularniejsze kursy wybieralne. Osoby, dla których nie znalazło się miejsce w wybranych grupach oraz osoby które zapisały się na kursy wybieralne, które nie powstaną mogą się dopisać do innych grup w II turze zapisów. Trwa ona od 8.X (20:00) do 13.X (20:00).

Na I semestrze zapisujecie się Państwo na:

 • wykłady i do jednej z grup konwersatoryjnych/laboratoryjnych z:
  • Logiki,
  • Filozofii dla kognitywistów,
  • IT,
  • Introduction to Cognitive Science;
 • każdy z Państwa zapisuje się do jednej, wybranej grupy z laboratorium Wyszukiwanie informacji i praca grupowa…
 • …oraz na wykład z Prawa Autorskiego;
 • każdy z Państwa zapisuje się na jeden, wybrany przedmiot rozszerzający:
  1. Struktura materii (rozszerzenie filozofii dla kognitywistów)
  2. Problemy samowiedzy  (rozsz. filozofii dla kognitywistów)
  3. Warsztaty krytycznego myślenia (rozsz. logiki)
  4. Człowiek-poznanie-kultura (rozszerzenie ICS)
  5. Elementy kognitywistyki: rozwiązywanie problemów (rozsz. ICS)
  6. Elementy kognitywistyki: język naturalny (rozsz. ICS)

Dostęp do rejestracji w USOS: zakładka „Dla studentów” > Rejestracje

Uwaga! rejestrację współdzielicie Państwo z II rokiem kogni, dlatego proszę uważać by nie zapisać się na kurs dla II roku!

Bardzo proszę o sprawdzenie na swoich kontach USOS czy macie Państwo dostęp do  rejestracji. W razie jakichkolwiek wątpliwości – proszę o kontakt: kondorp[-at-]gmail.com

Piotr Konderak

Wskazówki dla studentów I roku

Drodzy Studenci I roku (obu stopni), już po raz siódmy kognitywistyka UMCS inauguruje nowy rok akademicki i po raz siódmy mamy przyjemność zaczynać pracę z nowymi studentami.

Oto garść informacji praktycznych przydatnych w pierwszych dniach Państwa obecności na uczelni:

 1. Studenci nie otrzymują tradycyjnych indeksów. Funkcję tę będzie pełnić Państwa konto w systemie USOS (dokładniej interfejs sieciowy USOSweb). Zapoznajcie się z nim Państwo dokładnie, bowiem będzie on Państwu umożliwiał realizację studiów. Instrukcja pierwszego logowania do USOS dostępna jest tutaj. Państwa loginem jest USOS ID, hasło ustalacie Państwo zgodnie z procedurą opisaną na stronie USOSweb.
 2. Studenci wszystkich lat zapisują się na zajęcia (na wykłady i do grup zajęciowych) poprzez konto USOSweb. Ponieważ przydział do grupy w USOSie jest związany z protokołami zaliczenia zajęć, jesteście Państwo zobowiązani uczęszczać do wybranych przez siebie grup. W sytuacjach uzasadnionych i udokumentowanych (praca, drugi kierunek studiów) zamiana jest możliwa, jednak wymaga  zgody prowadzącego i kontaktu z Dyrektorem IF (Sekretariat, p.105), ponieważ każda zmiana musi znaleźć ostatecznie odzwierciedlenie w USOSie.
 3. W ciągu miesiąca powinny się pojawić w USOS tzw. „sylabusy” – tj. opisy kursów wraz z efektami kształcenia, metodami sprawdzania wiedzy i umiejętności itp. Wybrane informacje powinni przedstawić Państwu prowadzący podczas pierwszych zajęć.
 4. Niezależnie od USOSa, Państwa rozkład zajęć dostępny jest w gablocie kognitywistyki (I piętro) oraz jest dostępny na stronie WFiS pod linkami: I stopień, II stopień.
 5. Wykłady – tak jak każda inna forma zajęć – mają charakter obligatoryjny, tj. obecność na wykładach jest obowiązkowa. Prowadzący wykłady ustala zasady uczestnictwa i może wybrać jakąś formę weryfikacji Państwa obecności (np. sprawdzać listę obecności lub rozdawać cukierki…). Jeśli prowadzący uzna, że student nie uczestniczył w wykładzie – może odmówić zaliczenia.
 6. Wszelkie bieżące informacje dotyczące Państwa studiów znajdziecie Państwo w gablocie kognitywistyki (I piętro Collegium Humanicum); większość z nich będzie również dostępna na stronie kognitywistyki.
 7. Nie ma jeszcze podziału Państwa na grupy lektoratowe (jęz. angielski) – podział ten będzie efektem testu kompetencji w zakresie języka angielskiego. Szczegółowe informacje przekaże Państwu mgr M. Slavik – osoba prowadząca zajęcia z języka angielskiego.
 8. W I semestrze obowiązuje Państwa wybór i zaliczenie jednego przedmiotu wybieralnego (I stopień) i jednego fakultatywnego (II stopień). Na przedmioty wybieralne i fakultatywne zapisujecie się Państwo drogą elektroniczną. W tym celu należy zalogować się we wskazanym terminie do swojego konta USOS i wybrać stosowną rejestrację.
 9. Studenci I roku I stopnia zobowiązani są do zaliczenia trzech szkoleń wstępnych (on-line):
  • BHP,
  • szkolenie biblioteczne,
  • etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów.
   Termin szkoleń: 22.10.2018 r. do 25.11.2018 r. W tym też okresie należy zaliczyć szkolenia (test online). Szkolenia  odbywają się przez internetową platformę szkoleń UMCS.
 10. Jeśli standardowy tok studiów Państwu nie wystarcza i chcecie Państwo również indywidualnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, macie Państwo możliwość wyboru opiekuna naukowego, „tutora” spośród pracowników naukowych WFiS.
 11. Możecie Państwo również rozwijać swoje pasje angażując się w działania kół naukowych, np. mającego duże osiągnięcia Koła Kognitywistyki UMCS. W imieniu Koła zapraszamy Państwa do kontaktu.
 12. W obrębie miasteczka akademickiego UMCS możecie Państwo korzystać z bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. Wymaga to aktywacji konta w sieci eduroam (instrukcja). Z sieci eduroam można korzystać również na innych uniwersytetach w Polsce i zagranicą, które wdrożyły eduroam.
 13. Za:
  • obsługę administracyjną studentów (indywidualna organizacja studiów, zaliczanie przedmiotów z innych kierunków, wydawanie zaświadczeń o studiowaniu, legitymacji, wnioski o pomoc materialną itp.) odpowiada Dziekanat (p.32, tel. 537.28.23, pn-czw, 10:00-14:00);
  • sprawy związane z organizacją toku zajęć (plany zajęć, przydział sal, podział na grupy, oferta fakultetów) odpowiada Sekretariat Instytutu Filozofii (p.105, tel. 537.54.81).
 14. Ważne linki:
  • Najważniejszy link: już tu jesteś (kognitywistyka.umcs.lublin.pl)
  • Strona Wydziału Filozofii i Socjologii: kliknij
  • Dziekanat WFiS (kognitywistyka): kliknij; e-mail: magdalena.bialkowska[-at-]poczta.umcs.lublin.pl
  • Kalendarz akademicki: kliknij
  • Ogłoszenia dla studentów (w tym ogłoszenia dotyczące odwołanych zajęć): menu boczne Strefa studenta > Ogłoszenia (link bezpośredni: http://www.umcs.pl/pl/tablica-ogloszen,1455,1.lhtm)
  • Pomoc materialna: http://www.umcs.pl/pl/stypendia.htm
  • Regulamin studiów: kliknij
  • Konsultacje i dyżury tutorskie prowadzących zajęcia na kognitywistyce: menu boczne > Ludzie (przy nazwiskach są linki do profili osób prowadzących zajęcia)
  • Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych (prowadzące lektoraty z jęz. angielskiego): kliknij
  • Centrum Kultury Fizycznej UMCS: kliknij
 15. W razie problemów, wątpliwości, pytań prosimy o kontakt z drem Piotrem Konderakiem (opiekunem I roku, I stopień): kondorp[-at-]bacon.umcs.lublin.pl, kondorpa[-at-]gmail.com; konsultacje: TBA, p.205.
 16. cdn?

Zapisy na zajęcia: III rok kognitywistyki

:Szanowni Państwo, Studenci III roku kogni,

na Państwa kontach USOS powinna być już widoczna rejestracja na zajęcia w kolejnym semestrze. Rejestracja ta (F-K-LS-18Z) uruchomi się dzisiaj (1.X) o godzinie 20:00 (o czym wiecie Państwo lepiej ode mnie:).
 • Pierwsza tura zapisów trwać będzie do 6.X (godz. 20:00). W I turze można się dowolną liczbę razy zapisywać i wypisywać z zajęć;
 • Druga tura trwać będzie od 8.X (21:00) do 13.X (21:00). W tej turze można się jedynie dopisywać do grup, możliwość wypisania się zostanie zablokowana; O swoim statusie zostaniecie Państwo poinformowani e-mailowo. W II turze będzie też możliwa „giełda”, tj. wymienianie się miejscami w grupach.

Na poniższe kursy zapisują się wszyscy:

 • Filozofia umysłu (EN) (WY + 2 gr. KW)
 • Neuronauka poznawcza (WY + 2gr. LAB)
 • Programoiwanie II: PROLOG (WY+LAB)
 • Społeczne aspekty poznania i wiedzy (WY + 2 gr. KW)

Dodatkowo, specjalność SiL zapisuje się na:

 • Programowanie II: PROLOG – kurs rozszerzony (WY + LAB)
Przypominam również, że powinniście Państwo zrealizować 6 ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, zaś specjalność ZJK dodatkowo 3 ECTS w ramach kursów pozakierunkowych (tj. w ramach wykładów ogólnouniwersyteckich lub fakultetów – odpowiednie informacje znajdziecie Państwo również na FB kognitywistyki)
UWAGA! W zależności od rezultatów sesji poprawkowej powstaną dwie lub jedna grupa konwersatoryjna! Tymczasowo proszę się rozpisać na dwie grupy. Grupy LAB będą dwie.
Państwa rozkład zajęć jest już dostępny na stronie WFiS: http://bacon.umcs.lublin.pl/~instfil/index.php?k=10&p=16&r=3&s=1
Piotr Konderak