MultiLab: Badanie nad multimodalnością komunikacji w nauczaniu zdalnym

Szanowni Państwo, Studenci kogni,

korzystając z kończącego się już (prawdopodobnie) zdalnego trybu prowadzenia zajęć i w związku planowanym projektem badawczym chciałbym zaprosić osoby chętne do udziału w badaniu nad multimodalnością komunikacji w warunkach edukacji zdalnej. Uczestnicy proszeni będą o trzy aktywności:
 • wypełnienie ankiety dotyczącej zajęć zdalnych przed badaniem,
 • uczestnictwo w wybranych kursowych zajęciach zdalnych w MultiLabie pod „okiem” eye-trackera,
 • wypełnienie ankiety dotyczącej właśnie odbytych zajęć zdalnych.
Zajęcia mogą być dowolne – pod warunkiem, że Prowadzący wyrazi zgodę na przeprowadzenie badania.
Ankieta dotyczy multimodalnych form dwustronnej komunikacji nauczyciel-student. Nie jest to ankieta oceny zajęć/prowadzącego/studenta!
Badanie ma charakter pilotażowy, tj. stanowi wstęp do właściwych badań na większej, wyselekcjonowanej grupie badanych w ramach planowanego projektu: Polysemiotic meaning-making in teacher-student communication, in classroom and remote education.
Termin: 7-22.VI.2021; możliwe dni: poniedziałek, czwartek, piątek.
Miejsce: MultiLab (p.204) lub sala obrad Rad Instytutów (s. 4). Ze względu na ograniczenia sprzętowe w badaniu może jednocześnie uczestniczyć maksymalnie 2 osoby.
Rejestracja chęci udziału w badaniu przez formularz na stronie projektu na Wirtualnym Kampusie (samo wejście na stronę projektu nie jest jeszcze rejestracją; dostęp mają wyłącznie studenci UMCS). Liczba osób badanych – na tym etapie – jest ograniczona.
Dodatkowe informacje:
 • wszelkie zebrane dane i informacje będą wykorzystane jedynie w celu sformułowania wstępnych odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące multimodalności komunikacji, w szczególności:
 • badanie nie ma na celu ewaluacji prowadzonych zajęć ani oceny uczestnika tych zajęć;
 • zebrane dane będą anonimizowane, tj. nie będą wykorzystywane w powiązaniu z jakimikolwiek danymi osobowymi badanych;
 • badanie oczywiście odbędzie się z zachowaniem ustalonych na WFiS zasad reżymu sanitarnego.
W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt: piotr.konderak[-at-]umcs.pl, chętnie się też spotkam na Zoomie.
Z góry dziękuję za pomoc,
Piotr Konderak

Lectures in Cognitive Semiotics 2021

Drodzy Studenci, drodzy Koledzy,

jak co roku mamy przyjemność gościć (niestety zdalnie) prof. Görana Sonessona oraz prof. Jordana Zlateva z Division for Cognitive Semiotics na Uniwersytecie w Lund z wykładami z semiotyki kognitywnej (dla III roku). Harmonogram wykładów:

 • 17.V Introduction to CogSem (PK)
 • 18.V: What is cognitive semiotics? (J. Zlatev) 10-12:30
 • 25.V: What is phenomenology? (J. Zlatev) 10-12:30
 • 26.V: Entering Cognitive Semiotics from Structural or Phenomenological Semiotics (G. Sonesson) 16:20-17:50
 • 31.V Cognitive science for cognitive semiotics I (PK) 11:20-12:50
 • 1.VI: Cognitive semiotic hierarchies (J. Zlatev) 10-12:30
 • 2.VI: Some Basic Concepts in Cognitive Semiotics: Signs and Other Meanings (G. Sonesson) 16:20-17:50
 • 7.VI Cognitive science for cognitive semiotics II (PK) 11:20-12:50
 • 8.VI Cognitive Semiotics and linguistics (J. Zlatev) 10-12:30
 • 9.VI: From Iconicity to Pictoriality (G. Sonesson) 16:20-17:50
 • 15.VI Human cognitive semiotic evolution (J. Zlatev) 10-12:30
 • 16.VI: Empirical Comparative Studies of Semiotic Resources (G. Sonesson) 16:20-17:50
 • 21.VI Multimodal meaning-making (PK) 11:20-12:50

osoby zainteresowane uczestnictwem proszę o kontakt: piotr.konderak[-at-]umcs.pl.

Piotr Konderak