Zajęcia zdalne

Szanowni Państwo, Studenci kogni,

zgodnie z zarządzeniem Rektora UMCS (kliknij) nauczyciele akademiccy mają – w miarę swoich możliwości i biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonych kursów – obowiązek realizacji programów studiów z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Ważne:

  • zajęcia przeprowadzone w formie zdalnej i udokumentowane zostaną uznane za zrealizowane;
  • zajęcia niezrealizowane w formie zdalnej zostaną odrobione w terminie uzgodnionym pomiędzy studentami a prowadzącymi.

Szczegółowe zasady kształcenia zdalnego, w tym prowadzenia poszczególnych przedmiotów i ich form oraz ich rozliczenia określa Dziekan WFiS.

Mam nadzieję, że wkrótce będę mógł przekazać Państwu szczegółowe informacje.

Bywajcie zdrowi (stare zawołanie nabiera nowego sensu…),
Piotr Konderak

Zarządzenie Rektora UMCS nr 22/2020 (pdf)

Seminaria licencjackie i magisterskie 2020/21

Szanowni Państwo, Studenci II roku kogni lic. i I roku kogni mgr,

proszę o zapoznanie się z ofertą seminariów licencjackich i seminariów magisterskich. Seminarium (na obu stopniach) wybierane jest na 3 semestry i kończy się obroną pracy dyplomowej. Zapisy na seminaria odbędą się poprzez system USOS. Jako że wskazana tematyka seminariów ma charakter orientacyjny, zachęcam Państwa do wcześniejszego konsultowania pomysłów na prace z badaczami oferującymi seminaria.

Piotr Konderak