Ścieżki ustalone

Szanowni Państwo,

zgodnie z terminarzem, 17.01 zamknięte zostały zapisy na ścieżki kształcenia. Osoby, które nie zapisały się w terminie (16 osób) przydzielone zostały do ścieżki „Sztuczna inteligencja i logika”. Jedna osoba, która zapisała się na obie ścieżki również została przydzielona do ścieżki Sztuczna inteligencja…

W najbliższym semestrze obowiązywać będą:

 1. przedmioty wspólne dla obu ścieżek, czyli:
  • Wstęp do psychologii poznawczej (30 WY + 30 KW),
  • Semiotyka (30 WY + 15 KW)
  • oraz Technologie informacyjne (w jęz. ang.) (30 WY + 15 LAB)
 2. przedmioty obowiązujące jedynie studentów ścieżki Sztuczna inteligencja i logika:
  • Logika formalna (30 WY + 30 KW) oraz
  • Technologie informacyjne rozszerzone (w jęz. ang.) (15 LAB)
 3. przedmioty obowiązujące jedynie studentów ścieżki Znak, język i komunikacja:
  • Logika kognitywna (30 WY + 30 KW) oraz
  • Semiotyka rozszerzona (15 KW)

Przypominamy jednocześnie, że uzupełnieniem przedmiotów w ramach ścieżek powinny być odpowiednio dobrane fakultety (min. 5 dedykowanych w toku studiów)

Informacje dotyczące programu: http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl/program-studiow
Nowy plan zajęć (semestr letni): http://bacon.umcs.lublin.pl/~instfil/index.php?k=10&p=16&r=1&s=2