Zapisy na specjalności

Szanowni Państwo, studenci I roku kognitywistyki,

7.I.2014 otwarte zostaną zapisy na specjalności:

Zapisy będą się odbywały poprzez znany Państwu system zapisów na fakultety (http://zapisy.routenet.pl).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z programem studiów dla obu specjalności przed wyborem jednej z nich (linki powyżej).

  • SIL wiąże się przede wszystkim z dodatkowymi godzinami programowania w SI: symbolicznego (LISP, Prolog: 60h) i koneksjonistycznego (sieci neuronowe: 35h);
  • plan ZiJ przewiduje dodatkowe (rozszerzone) kursy w zakresie semiotyki (45h), językoznawstwa (15h) i teorii komunikacji (45h).

Ewentualne wątpliwości związane z wyborem pomogą Państwu rozwiać: opiekun roku, dr hab. Andrzej Nowakowski, prodziekan dr hab. Piotr Giza, dr Piotr Konderak oraz (w miarę możliwości) inni prowadzący zajęcia na kierunku kognitywistyka.

Obie specjalności mają ograniczoną liczbę miejsc (choć sumarycznie wystarczy miejsc dla każdego z Państwa). Zapisy zostaną zamknięte 20.I.2014 – osoby, które nie zapiszą się do tego czasu zostaną przydzielone do mniej licznej specjalności.