Konferencja Mózg-Myśl-Maszyna

Konferencja Mózg-Myśl-Maszyna
pt. Algorytm a heurystyka w badaniach nad umysłem
16-17 maja, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, s. 4, Collegium Humanicum

W ramach cyklu konferencji podejmowane są zagadnienia z zakresu neuronauk, działania i natury umysłu oraz sztucznej inteligencji. W tym roku głównym tematem badawczym jest klasa operacji myślowych uczestniczących w procesie rozwiązywania problemów (problem solving), a dokładniej dwie przeciwstawiane sobie strategie umysłu: oparta na algorytmach (myśleniu proceduralnym „krok po kroku”) oraz heurystykach (uproszczonych mechanizmach decyzyjnych).

Co o umyśle mogą powiedzieć nam wielkie komputerowe symulacje mózgu? Jak możliwa jest bezpośrednia komunikacja mózgu z komputerem? Jak stosowanie heurystyk (uproszczonych schematów decyzyjnych) wpływa na racjonalność naszych działań i przekonań? Czy myślenie jest podobne do algorytmu, a umysł do komputera – i do jakiego stopnia lub pod jakimi względami? Na te inne i wiele innych tematów będą opowiadać i dyskutować goście specjalni oraz prelegenci z całej Polski.

Wśród zaproszonych gości są: prof. Marcin Miłkowski (IFiS PAN), prof. Grzegorz Wójcik (UMCS), prof. Marek Hetmański (UMCS)