Dzień Kognitywistyki na UMCS

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na:

 

Dzień Kognitywistyki na UMCS
9.VI.2017, 14:30-18:00
Sala nr 4, WFiS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 (budynek z zegarem)

 

organizowany przez Koło Kognitywistyki UMCS,  Wydział Filozofii i Socjologii UMCS.

 

Kognitywistyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy zajmującą się badaniem procesów związanych z mózgiem/umysłem, poznaniem, komunikacją i wiedzą w systemach naturalnych (np. człowiek) i sztucznych (np. sztuczne życie i sztuczna inteligencja).
 dzien_kogni
Program Dnia Kognitywistyki
Blok Neurobiologiczny:
  • Neurochemia używek
  • Wprowadzenie do neurodydaktyki
Blok Filozoficzno-Językowy:
  • Pułapki argumentacji, czyli jak wygrywa się dyskusję.
  • Człowiek w świecie znaków.
  • Jak rozumiemy naukę i kto jest temu winien?
Blok Techniczno-Informatyczny:
  • Rola Big Data w rozumieniu języka przez Sztuczną Inteligencję
  • Kognitywne właściwości sieci neuronowych
Kognitywistyka UMCS – Przyjdź do Nas i poszerz swoje horyzonty!

Zobacz też: kogni 2.0, nowy program studiów I stopnia