Wykład Charlesa Forceville’a

Doctoral Studies in Literature and Linguistics zapraszają na:

Wykład prof. Charlesa Forceville’a
pt. Relevance theory as model for mass-communicative visuals and multimodal discourse

12 czerwca 2018 r.,  godz. 11:30,
sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego

Prof. Charles Forceville jest wiodącym badaczem problematyki multimodalności (multimodalne metofory, retoryka i narracja), teorii relewancji, filmu dokumentalnego, animacji, komiksów i kreskówek.

 

Szczegóły: kliknij

kogTED

Koło Naukowe Kognitywistyki serdecznie zaprasza na:

kogTED
6 czerwca 2018 r.,  godz. 13:00 -14.30,
aula Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS

Zainspirowani konferencjami TEDx zaprosiliśmy studentów i doktorantów kognitywistyki do zaprezentowania swoich prac dyplomowych. W krótkich wystąpieniach zapoznają nas z tematami, jakie poruszyli w pracach, pomysłami, które ich zainspirowały i ich podejściem do poruszanych kwestii.

Po wystąpieniach zapraszamy na spotkanie z prelegentami, w czasie którego będziecie mogli przy kawie lub herbacie dopytać o interesujące Was zagadnienia i skomentować wysłuchane prezentacje.

Szczegóły: kliknij

Seminarium ogólnokognitywistyczne

Organizatorzy zapraszają na kolejne seminarium ogólnokognitywistyczne z referatem prof. dr hab. Henryka Kardeli z Instytutu Anglistyki UMCS:

Czy w językoznawstwie istnieją rewolucje naukowe?

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 maja o godz. 10-tej w czytelni wydziału.

Abstrakt:

Dokonując przeglądu najważniejszych rozwiązań proponowanych w ramach językoznawstwa strukturalistycznego,  generatywnego  i  kognitywnego, autor  proponuje  spojrzeć  na współczesne  językoznawstwo,  począwszy  od strukturalistycznych  koncepcji  Ferdynanda  de Saussure’a, jako na forum ścierania się i wzajemnej inspiracji  uprawianych stylów myślowych w rozumieniu Ludwika Flecka lub  naukowych programów badawczych  Imre Lakatosa  raczej niż  na refleksję nad językiem podlegającą  Kuhnowskim, „rewolucyjnym”  zmianom.  W tym ujęciu pewne naukowe programy badawcze byłyby  traktowane jako teorie  „zorientowane” na analizę Saussure’owskiego  signifiant,  inne zaś  jako  teorie  „nakierowane” „bardziej”  na signifié.

Materiały pomocnicze: pobierz