Seminarium ogólnokognitywistyczne: T. Komendziński

Komunikacyjne modelowania poznania i nauki

9.IV.2019, 9:30-11:00
Sala Obrad Rady Wydziału FiS (sala nr 4-5)

Zapraszamy serdecznie na seminarium w ramach którego Tomasz Komedziński (Katedra Kognitywistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) wygłosi referat pod tytułem Komunikacyjne modelowania poznania i nauki (9:30-11:00). Natomiast od godziny 15:00 do 16:30 zapraszamy na prezentację  prac oraz osiągnięć Laboratorium Neurokognitywnego, działającego przy Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK.