Rekrutacja na studia

Drodzy kandydaci na studia kognitywistyczne,

dziękujemy za zainteresowanie: liczba chętnych na studia kognitywistyczne I stopnia przekroczyła znacznie limit przyjęć. Tym z Państwa, którzy zostali zakwalifikowani – gratulujemy. Bardzo prosimy o złożenie dokumentów zgodnie z informacjami na Państwa kontach IRK, w terminach wskazanych w systemie IRK.

Tym z Państwa, których system umieścił poza gronem przyjętych zalecamy cierpliwość z dwu powodów. Po pierwsze, jak co roku, część osób zakwalifikowanych nie składa dokumentów, w efekcie czego możecie zostać Państwo zakwalifikowani na studia kognitywistyczne w kolejnych turach. Harmonogram rekrutacji sierpniowej:

  • 24 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie drugiej listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca;
  • 25-26 sierpnia 2020 r. – przyjmowanie dokumentów kandydatów z listy drugiej;
  • 27 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie trzeciej listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca;
  • 28 sierpnia 2020 r. – przyjmowanie dokumentów kandydatów z listy trzeciej.

Po drugie, jak co roku, wystąpimy do JM Rektora UMCS o zwiększenie limitów przyjęć na studia kognitywistyczne, co może się wiązać z dodatkowym naborem we wrześniu.

Informacje uczelniane: kliknij

Odbyły się też rozmowy kwalifikacyjne na studia kognitywistyczne II stopnia (dla kandydatów którzy nie ukończyli studiów kognitywistycznych I stopnia). Komisja zakwalifikowała 4 osoby po rozmowie kwalifikacyjnej oraz 7 osób które ukończyły studia kognitywistyczne I stopnia. Rekrutacja na studia magisterskie zostanie przedłużona na wrzesień (w związku z wrześniowymi obronami licencjatów).

Zespół kognitywistyki UMCS