Konferencja: Jak zamienić swoją pasję w biznes?

12 kwietnia (piątek), 10.00-16.45
aula Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4,

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów i pracowników na ogólnopolską konferencję naukową „Jak zamienić swoją pasję w biznes?” zorganizowaną przez Lubelską Fundację Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej oraz Instytut Filozofii UMCS.

Ogromną popularność w ostatnich latach zdobywa łączenie pasji z biznesem. Wielu osobom to się udaje, odnoszą sukces, ale dla innych okazuje się to przykrą i niespodziewaną porażką. Dlaczego tak się dzieje? Jak uniknąć pułapki opierając swoją działalność o swoje zainteresowania? Czym jest storytelling biznesowy oraz jak go wykorzystać w budowaniu rozpoznawalnej marki osobistej? Jakie utwory objęte są prawami autorskimi? Jak praktycznie wykorzystać wiedzę o wystąpieniach publicznych, w tym o kanałach percepcji odbiorcy, konstrukcji wypowiedzi i jej przygotowaniu, komunikacji niewerbalnej (gest, mimika, postawa, ruch), opanowaniu stresu. Jak założyć własną firmę, jakich formalności musisz dopełnić, żeby działalność rozpocząć biznesową.

Program:

10.00-10.45 Aleksandra Gospodarek (psycholog, coach kariery, trener umiejętności miękkich, Dyrektor Oddziału Lubelskiego Izby Coachingu)
Zalety i wady łączenia pasji z biznesem

10.45-11.30 Tomasz Telej (trener biznesu, coach, storyteller)
Biznes to historia, która się tworzy – czyli jak wykorzystać Storyteling do budowania rozpoznawalnej marki na konkurencyjnym rynku

11.30-12.00 Przerwa

12.00-13.30 Dr Jacek Żurawski (Akademia TVP)
Prawo Autorskie

13.30-14.15 Jędrzej Dudkiewicz (Akademia TVP)
Jak mówić, by inni słuchali

14.15-15.00 Jędrzej Dudkiewicz (Akademia TVP)
Wystąpienia medialne

15.00-15.15 Przerwa

15.15-16.45 Maciej Raszewski (ZUS)
Własna działalność gospodarcza a składki do ZUS

Kognitywistyka wobec innowacji

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w sesji:

Kognitywistyka wobec innowacji
w ramach konferencji Innowacje w praktyce
5 kwietnia, 10.00 – 11.30,
sala nr 3 na 1. piętrze Areny Lublin przy ul. Stadionowej.

Wystąpienia:

  • dr hab. Bogusław Marek, prof. KUL (KUL), Czy kamień wygląda tak samo jaki jest w dotyku? Wyzwania i rozwiązania w edukacji osób niewidomych od urodzenia
  • dr Marcin Rządeczka (UMCS), Maszyny biologiczne. Biologia syntetyczna w poszukiwaniu nowej formy życia
  • dr hab. Piotr Konderak (UMCS), Komunikacja w ujęciu kognitywistycznym: zwierzęta, ludzie, roboty
  • dr hab. Piotr Giza, prof. UMCS (UMCS), Co to jest kognitywistyka nauki?
  • dr Aleksandra Kołtun (UMCS), Co kognitywista robi na festiwalu Noc Kultury? 
Studenci mogą się zarejestrować jako bierni uczestnicy konferencji (bez żadnych opłat) przez stronę: http://www.cine.edu.pl/pomiary7.html

Dzień Neuroróżnorodności na UMCS

Koło Kognitywistyki UMCS zaprasza na konferencję pt.

Dzień Neuroróżnorodności
2 kwietnia 2019, 10:00-18:00, Sala obrad Rady Wydziału FiS UMCS

Dzień Neuroróżnorodności to konferencja naukowa organizowana przez Koło Kognitywistyki UMCS pod patronatem fundacji Alpha oraz fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne w Międzynarodowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Szczegółowe informacje: FB wydarzenia

Program:

10.00 – 10.15 – Uroczyste otwarcie

10:15 – 11.15 dr hab. Bogusław Marek  (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz mgr Marcin Matys  (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Niewidzialne pułapki językowe – czyli zanim niewidome dziecko zostanie tłumaczem

11:20 – 13:00 Przerwa – w tym czasie można obejrzeć wystawy, porozmawiać z profesorem Markiem i panem Matysem, lub odwiedzić pokój 210. Przez cały czas trwania konferencji pojawiać się tam będą osoby z ASD, które są przygotowane do odpowiedzi na pytania.

13.00 – 14.30 Sesja studencka

Albert ŁukasikTemple Grandin: osoba, która nauczyła nas myśleć
Dominika Kopańska, Rysunkowe sposoby rozumienia metafor u dzieci ze spektrum autyzmu
Filip Rdzanek, Badania samoświadomości u ludzi i zwierząt – test lustra
Damian Kaliński, Technologia jako wsparcie dla terapii autyzmu
Anastazja Szuła, Potrzeba reprezentacji osób neuroróżnorodnych w fikcji

15.00 – 18.00 Sesja doktorska

dr hab. Jolanta Kociuba  (Instytut Filozofii UMCS),
Zaburzenia neurorozwojowe – autyzm i zespół Aspergera. Specyfika funkcjonowania w trzech obszarach psychopatologii: interakcji społecznych, komunikacji i zachowania

dr Anna Prokopiak  (Instytut Pedagogiki UMCS),
Relacje i spektrum autyzmu. Stereotypy i możliwości

mgr Piotr Skiba (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie),
Aktywność artystyczna u dzieci ze spektrum autyzmu

Joanna Wodzińska,
Język jako źródło stygmatyzacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

mgr Grzegorz Michalik (Instytut Filozofii UMCS, Fundacja OSFP)
Medykalizacja autyzmu – kontekst psychoanalityczny

Serdecznie zapraszamy również do obejrzenia we wnęce na parterze WFiS:

  • wystawy prac garncarskich wykonanych przez dzieci pod kierunkiem znakomitego garncarza Piotra Skiby;
  • prezentacji sławnych osób ze spektrum autyzmu, którą wykonała Mira Zyśko;
  • pomocy naukowych dla dzieci niewidomych, przygotowywanych przez KUL CAN pod kierownictwem dr hab. Bogusława Marka.

Uwaga: kolejność wystąpień może ulec zmianie.

Serdecznie zapraszamy!