Informacje dla I lat kogni (lic, mgr)

Szanowni (wkrótce) Studenci I roku kogni obu stopni,

oto garść informacji na początek, wraz z napływem nowych informacji wpis będzie aktualizowany:

 1. 1.X o godz. 13:00 odbędzie się uroczysta immatrykulacja studentów I lat kierunków studiów realizowanych na Wydziale Filozofii i Socjologii. Do stacjonarnego uczestnictwa zaproszonych zostało po pięciu przedstawicieli każdego z kierunków I stopnia oraz po dwóch przedstawicieli każdego z kierunków II stopnia. Pozostali Państwo będziecie mogli obserwować przebieg uroczystości na YT: https://youtu.be/ygLGm6QYn3M. 1.X jest dla studentów I roku dniem wolnym od zajęć.
 2. Po immatrykulacji studenci studiów I stopnia spotykają się ze swoim opiekunem (via Teams).

  W trakcie spotkania dr Marcin Rządeczka wprowadzi Państwa w zawiłości funkcjonowania w hybrydowej rzeczywistości uczelnianej; w szczególności musi być wybrany/a Państwa przedstawiciel/ka: starosta (starościna) roku. W związku ze zwolnieniem lekarskim, prof. Hetmański spotka się z I rokiem II stopnia w późniejszym terminie.

 3. Jak przekazywałem wcześniej, do 30.IX powinniście się Państwo zalogować do uczelnianych systemów informatycznych. Szczególnie ważne jest zalogowanie się na konto USOSweb – poprzez to konto kontaktujecie się Państwo z administracją wydziałową (tj. dziekanatem), zapisujecie się Państwo na zajęcia, śledzicie tok swoich kursów, kontaktujecie z Prowadzącymi itp. Po zapisaniu się na zajęcia (por. poniżej) będziecie też mieli Państwo podgląd swojego tygodniowego rozkładu zajęć.
 4. Ze względu na pandemiczne okoliczności, bardzo proszę na bieżąco sprawdzać swoją pocztę elektroniczną. W pierwszym okresie Państwa funkcjonowania różnych wiadomości może napływać do Państwa wiele. Niemalże cały obieg dokumentów będzie wymagał formy elektronicznej.
 5. Niemalże gotowy jest już Państwa rozkład zajęć. Nieoficjalna wersja jest tutaj (studia lic., znów zaktualizowane!) i tutaj (studia mgr, zaktualizowane!); oficjalna pojawi się wkrótce pod poniższymi linkami:
 6. Kursy, na które Państwo będziecie uczęszczać dzielą się na dwie grupy: obowiązkowe – każdy student ma obowiązek uczestniczyć w wykładach i jednej z grup konwersatoryjnych, laboratoryjnych lub ćwiczeniowych (w zależności od kursu) oraz wybieralne:
  na I roku studiów licencjackich każdy z Państwa zobowiązany jest zrealizować jeden kurs (30h zajęć) rozszerzający wybrany kurs obowiązkowy z następujących:

  na pierwszym roku studiów magisterskich wybieracie Państwo jeden kurs z bloku #IT (30 LAB):

  • Wprowadzenie do technik programowania
  • Elementy sztucznej inteligencji
  • Systemy eksperckie
 7. Na większość zajęć na kierunku kognitywistyka studenci zapisują się poprzez system USOS. Uruchomienie rejestracji dla studentów I roku studiów licencjackich (F-KN-LS1-20Z) zaplanowane jest na 2.X, godz. 20:03. Bardzo proszę sprawdzić, czy wszyscy Państwo macie dostęp do tej rejestracji (USOSweb -> dla studentów -> rejestracja). I tura zapisów potrwa do 6.X. W pierwszym semestrze zapisy działają na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji znajdziecie Państwo w oddzielnym wpisie. W związku z przedłużoną rejestracją na studia II stopnia, zapisy dla studiów magisterskich uruchomione zostaną nieco później. Poprzez USOS nie zapisujecie się Państwo na lektorat z jęz. angielskiego – podział na grupy powinien być efektem testów poziomujących.
 8. Zajęcia stacjonarne odbywają się we wtorki (w tym dniu na Wydziale powinni przebywać wyłącznie studenci kognitywistyki). Obowiązują Państwa zasady reżimu sanitarnego: obowiązkowe maseczki zasłaniające usta i nos, zasada dystansu społecznego (w salach należy pozostawić przynajmniej jedno miejsce wolne między siedzącymi), dezynfekcja rąk, w czasie dłuższych przerw między zajęciami zalecane jest opuszczenie budynku. Szczegółowe instrukcje wyda Dziekan WFiS.
 9. Zajęcia zdalne odbywają się za pośrednictwem jednej z dwu platform:
  • Wirtualny Kampus (https://kampus.umcs.pl) – logujecie się Państwo za pomocą tych samych danych, co do USOSweba; na WK odbędą się m.in. Introduction to Cognitive Science, IT
  • MS Teams: instrukcję aktywacji konta dla studentów UMCS można znaleźć tutaj: kliknij; na Teams odbędą się m.in: Filozofia dla kognitywistów, Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, Human Problem Solving

  Przy opisach wybranych kursów w USOSweb znajdziecie Państwo informację, której platformy używa Prowadzący (te informacje będą systematycznie uzupełniane). Prowadzący będą się też kontaktować z Państwem na podane w USOSweb e-maile. W trakcie zajęć włączona kamera i mikrofon są obowiązkowe (konsekwencją ich braku jest odnotowana nieobecność).

 10. W razie wątpliwości, problemów, pytań etc śmiało się Państwo kontaktujcie z opiekunami lat, mgr Izabelą Soleniec (opiekuje się kognitywistyką w Dziekanacie WFiS), prowadzącymi zajęcia.
 11. Ważne linki:
 12. cdn.

Życzę Państwu (i sobie) byśmy sprawnie i w miarę gładko przebrnęli przez trudności hybrydowego funkcjonowania na uczelni.
Do zobaczenia wkrótce,

Piotr Konderak
(kondorp[at]bacon.umcs.lublin.pl)

Informacje na (dobry) początek: II, III rok lic.

Szanowni Państwo,

w najbliższy wtorek, 29.IX w godzinach wieczornych (20:07) ruszy rejestracja na zajęcia F-KN-LS23-20Z:

 • I tura rejestracji – w trakcie której będzie można się zapisać i wypisać z grup – potrwa do 4.X wieczorem.
 • II tura – w trakcie której możliwe będzie już tylko dopisanie się na wolne miejsca – potrwa od 6.X (20:00) do 10.X (20:00).

Bardzo proszę o sprawdzenie czy każdy z Państwa ma dostęp do tej rejestracji w USOSweb.

Proszę pamiętać, że zapisujecie się Państwo zarówno na kursy obowiązkowe jak i na wybieralne. W przypadku tych ostatnich, w sem. zimowym obowiązuje Państwa jeden kurs z bloku #PSN i jeden z bloku #JiD.

Podobnie jak w minionych semestrach, rejestracja wykorzystuje ranking ocen (tym razem z przedmiotów egzaminacyjnych w sem. letnim 19/20: F-K-LS-23Lsr-l). Wyższa średnia oznacza wyższy priorytet w zapisach.

Studenci II roku (III sem.) w oddzielnych rejestracjach zapisują się na WF i na zajęcia pozakierunkowe. Te ostatnie można realizować zapisując się np. na wydziałowe fakultety (spis dostępny tutaj: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,55,lista-zajec-fakultatywnych-rok-ak-2020-2021-semestr-zimowy,93574.chtm). Osobom zapisującym się na wykłady ogólnouniwersyteckie przypominam, że w ramach zajęć pozakierunkowych trzeba zrealizować 3 ECTS.

Zgodnie z przyjętą na Wydziale FiS pandemiczną organizacją pracy, zajęcia stacjonarne dla wszystkich lat kognitywistyki odbywać się będą we wtorki; zajęcia zdalne w pozostałe dni tygodnia. Państwa plany powinny pojawić się wkrótce na stronie Wydziału:

 

Terminy zajęć seminaryjnych studenci III roku ustalają indywidualnie z opiekunami naukowymi – mogą się one odbywać zarówno stacjonarnie jak i zdalnie.

Życzę Państwu odpowiednio dużo determinacji i cierpliwości by przebyć kolejny semestr studiów kognitywistycznych, z dzisiejszej perspektywy nadchodzący semestr wygląda mniej-więcej tak:

Pereikestolen, No
Do miłego zobaczenia,

Piotr Konderak

Organizacja pracy w sem. zimowym

Drodzy Studenci kogni,

jak wynika z pierwszego komunikatu Dziekana WFiS, semestr zimowy przebiegał będzie w formule tzw. nauczania hybrydowego: wybrane kursy realizowane będą stacjonarnie, większość jednak będzie realizowana zdalnie.

Każdy kierunek na WFiS będzie dysponował jednym dniem na zajęcia stacjonarne. W przypadku kognitywistyki będzie to wtorek. W pozostałe dni zajęcia będą się odbywały w trybie zdalnym. Powyższym ograniczeniom nie podlegają seminaria licencjackie i magisterskie – w ich przypadku studenci ustalają z promotorami zasady i terminy spotkań.

Zajęcia realizowane stacjonarnie (ustalenia robocze, zakresy godzinowe mogą się nieznacznie różnić od wskazanych poniżej):

I stopień, I rok:

 • Logika, prof. J. Paśniczek, wykład 30h stacjonarnie z transmisją online (max. 45 osób, pozostali dołączają online) – wtorek, 10:30-12:00
 • Logika, dr hab. A. Nowakowski, konwersatorium 15h stacjonarnie (dla obecnych w danym tygodniu uczestników wykładu), 15h zdalnie – wtorek, ok. 14:30-16:00 jedna grupa, ok. 16:30-18:00 druga grupa
 • Introduction to Cognitive Science, dr hab. P. Konderak, wykład 30h stacjonarnie z transmisją online (max. 45 osób stacjonarnie, pozostali dołączają online) – wtorek, 8:30-10:00
 • Introduction to Cognitive Science, dr hab. P. Konderak, konwersatorium, 15h stacjonarnie (dla obecnych w danym tygodniu uczestników wykładu), 15h zdalnie – wtorek, ok. 14:30-16:00 jedna grupa, ok. 16:30-18:00 druga grupa

(oznacza to de facto zajęcia stacjonarne co 2 tygodnie dla każdej z dwu grup 45-cioosobowych; szczegóły organizacji studentów I roku podane zostaną wkrótce…)

II rok

 • Podstawy sztucznej inteligencji, dr A. Bobyk, laboratorium: 6h stacjonarnie (kolokwia, egzamin), 24h zdalnie
 • Metodologia nauk, prof. A. Koterski, konwersatorium: 6h stacjonarnie (kolokwia, egzamin), 24h zdalnie

III rok

 • Philosophy of Mind, dr hab. P. Konderak, wykład: 30h stacjonarnie – wtorek, ok. 14:30-16:00
 • Philosophy of Mind, dr B. Trybulec, konwersatorium: 15h stacjonarnie, 15h zdalnie – wtorek, TBA
 • Sztuczne układy neuropodobne, prof. W. Kamiński, wykład: 15h stacjonarnie – wtorek, TBA

II stopień, I rok

 • Filozofia kognitywistyki (?), konwersatorium: 30h stacjonarnie
 • Elementy sztucznej inteligencji (wybieralny), dr A. Bobyk, lab: 4h stacjonarnie, 26h zdalnie

II rok

 • Elementy sztucznej inteligencji (wybieralny), dr A. Bobyk, lab: 4h stacjonarnie, 26h zdalnie
 • Virtual reality in applications (wybieralny), dr G. Kata, lab: 15h stacjonarnie, 15h zdalnie

Seminaria (kogni1.III, kogni2.II) indywidualnie ustalane z promotorami.

[Warunkiem realizacji powyższego planu jest akceptacja Prorektor ds studentów i jakości kształcenia]

W razie wątpliwości proszę o znak.

Z życzeniami pogodnego (i zdrowego) września,
Piotr Konderak