Zajęcia zdalne

Szanowni Państwo, Studenci kogni,

zgodnie z zarządzeniem Rektora UMCS (kliknij) nauczyciele akademiccy mają – w miarę swoich możliwości i biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonych kursów – obowiązek realizacji programów studiów z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Ważne:

 • zajęcia przeprowadzone w formie zdalnej i udokumentowane zostaną uznane za zrealizowane;
 • zajęcia niezrealizowane w formie zdalnej zostaną odrobione w terminie uzgodnionym pomiędzy studentami a prowadzącymi.

Szczegółowe zasady kształcenia zdalnego, w tym prowadzenia poszczególnych przedmiotów i ich form oraz ich rozliczenia określa Dziekan WFiS.

Mam nadzieję, że wkrótce będę mógł przekazać Państwu szczegółowe informacje.

Bywajcie zdrowi (stare zawołanie nabiera nowego sensu…),
Piotr Konderak

Zarządzenie Rektora UMCS nr 22/2020 (pdf)

Zapisy na zajęcia kogni1

Szanowni Państwo, Studenci kogni I stopnia

w dniu 24.02.2020 o godz. 20:00 uruchamiana jest rejestracja na zajęcia w semestrze letnim (F-KN-LS-20L). Bardzo proszę o sprawdzenie, czy macie Państwo dostęp do tej rejestracji poprzez konto USOSweb. Dokonujecie Państwo wyboru spośród przedmiotów zaplanowanych na określonym roku – proszę zwrócić uwagę, że wybrane kursy w bloku AI i LOG przeznaczone są tylko dla III roku. Bardzo proszę by studenci III roku nie zapisywali się (ponownie) na seminarium (grupy zostaną skopiowane z poprzedniego semestru). Zapisy na WF i na zajęcia pozakierunkowe odbywają się w ramach oddzielnych rejestracji. Ponieważ rejestracja oparta jest o ranking zaś USOS tworzy kolejki chętnych – ostateczny wynik rejestracji zostanie wyliczony po zamknięciu rejestracji, tj. 27.02.2020. Druga tura przeznaczona jest dla osób które nie zostaną zapisane do żadnej z grup oraz dla osób które zechcą się wymienić miejscami w grupach.

I rok kogni:

 • Wstęp do psychologii poznawczej (obowiązkowy)
 • Language and Cognition (obowiązkowy)
 • Logika w zastosowaniach (obowiązkowy)

jeden kurs z bloku Poznanie i Wiedza:

 • Percepcja wizualna
 • Social Cognition
 • Poznanie i działanie
 • Teorie informacji
 • Problematyka reprezentacji mentalnych
 • Rozszerzone systemy poznawcze

jeden kurs z bloku IT:

 • Programming for Beginners (tylko I rok)
 • Relacyjne bazy danych
 • Grafika komputerowa
 • Elements of Computer Networks
 • Tworzenie stron internetowych
 • IT Extended

II rok kogni:

 • Znaki i kody komunikacji (obowiązkowy)
 • Neuronauka poznawcza (obowiązkowy)
 • Translatorium tekstów kognitywistycznych (II) (obowiązkowy)
 • Seminarium licencjackie (obowiązkowy wybór grupy seminaryjnej)

jeden kurs z bloku AI:

 • AI Programming: LISP
 • Python Programming
 • Elementy robotyki
 • Systemy uczące się (aka: uczenie maszynowe)

jeden kurs z bloku logika i metodologie:

 • Metody badań psychologicznych
 • Methods of AI
 • Statystyka
 • Etnografia kognitywna

III rok kogni

uwaga: proszę by studenci III roku nie zapisywali się (ponownie) na seminarium!

 • Cognitive Semiotics (obowiązkowy)

jeden kurs z bloku Poznanie i Wiedza:

 • Percepcja wizualna
 • Social Cognition
 • Poznanie i działanie
 • Teorie informacji
 • Problematyka reprezentacji mentalnych
 • Rozszerzone systemy poznawcze

jeden kurs z bloku IT:

 • Relacyjne bazy danych
 • Grafika komputerowa
 • Elements of Computer Networks
 • Tworzenie stron internetowych
 • IT Extended

jeden kurs z bloku AI:

 • AI Programming: LISP
 • Python Programming
 • Elementy robotyki
 • Systemy uczące się (aka: uczenie maszynowe)
 • Uczenie sztucznych układów neuropodobnych (tylko III rok)
 • LISP Programming Extended (tylko III rok)

jeden kurs z bloku logika i metodologie:

 • Metody badań psychologicznych
 • Methods of AI
 • Statystyka
 • Etnografia kognitywna
 • Cognitive Modeling (tylko III rok)
 • Metody neuroinformatyki (tylko III rok)

jeden z przedmiotów praktycznych:

 • Design
 • BigData

Piotr Konderak

Zapisy na WF

Szanowni Państwo, Studenci I i II roku kogni1,

zgodnie z planem studiów w semestrze II obowiązuje Państwa realizacja 30h WFu, zaś studentów „starszego” trybu, tj. w semestrze IV: 15h. Zapisy na zajęcia odbywać się będą poprzez system USOS  w terminie od 25 lutego (start godz. 8:00) do 28 lutego 2020 r. – I tura oraz  10-12 marca 2020 r. – II tura (rejestracja UMCS-WF). Spis zajęć na które można się rejestrować: kliknij; szczegółowe informacje: komunikat CKF UMCS.

Plan zajęć CKF sem. letni 2019/20: kliknij

Piotr Konderak