Sieć Eduroam

SIeć eduroamW miniony poniedziałek, 20.V uruchomiona została na terenie UMCS bezprzewodowa sieć Eduroam. Sieć ta umożliwia pracownikom, studentom i doktorantom Uczelni bezpłatny dostęp do sieci Internet (w tym dostęp bezprzewodowy, WiFi) na terenie UMCS oraz w innych instytucjach uczestniczących w projekcie Eduroam na terenie całego świata. Użytkownicy wykorzystują przy tym te same dane uwierzytelniające oraz metody dostępu co w jednostce macierzystej.

Aby uzyskać dostęp do sieci Eduroam należy wejść na stronę http://system.eduroam.umcs.lublin.pl, założyć konto oraz skonfigurować połączenie zgodnie z instrukcjami.

Studenci:
Login do konta dla studenta UMCS jest generowany w postaci sxxxxxx gdzie xxxxxx jest nr albumu umieszczonym na blankiecie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej posiadanej przez studenta; hasłem pierwotnym natomiast jest nr PESEL  umieszczony na blankiecie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Doktoranci:
Login do konta dla słuchacza studiów doktoranckich UMCS jest generowany w postaci dxxxxxx gdziexxxxxx jest nr legitymacji na jego blankiecie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta; hasłem pierwotnym natomiast jest nr PESEL  umieszczonym na blankiecie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta.

Pracownicy:
Login do konta dla pracownika UMCS jest w wygenerowany przez system postaci: nazwisko i pierwsza litera imienia pracownika np. Jan Kowlski ma login kowalskij, w przypadku kiedy system stwierdza, że login już jest zajęty tworzy go dodając kolejne litery z imienia np. Jakub Kowalski będzie miał login kowalskija. W przypadku nazwiska dwuczłonowego wykorzystywany jest pierwszy człon. Hasłem do konta jest PESEL pracownika. Jest to hasło pierwotne, o którego zmianę system poprosi podczas pierwszego logowania.

Przydatne dowiązania:

  • Informacje o sieci bezprzewodowej eduroam: kliknij
  • Jak skonfigurować połączenie? Odpowiedź jest tutaj
  • Sieć eduroam w Polsce: kliknij