Zapisy na ścieżki kształcenia

Szanowni Państwo,

w dn. 10.I.2013 uruchomione zostały zapisy elektroniczne (http://zapisy.routenet.pl/) na ścieżki kształcenia. Do wyboru macie Państwo 2 ścieżki:

Nieprzekraczalny termin zapisów: czwartek, 17.I.2013.

Proszę pamiętać o następujących zasadach:

 • zapisujecie się Państwo na cały pozostały tok studiów (nie przewidujemy możliwości „przepisania się” na inną ścieżkę), proszę więc podejmować rozważne decyzje
 • w podejmowaniu decyzji wspierać Państwa mają tutorzy oraz opiekun roku; macie Państwo wątpliwości – proszę pytać
 • osoby, które nie zapiszą się we wskazanym terminie pozostawiają decyzję o wyborze ścieżki Zespołowi Kognitywistyki, co oznacza, że zostaną przydzieleni do jednej ze ścieżek (tej mniej licznej)
 • wybieracie Państwo jedną ścieżkę – osoby, które zapiszą się na obie, również zostaną przydzielone do tej mniej licznej
 • niezależnie od zapisów – istnieje możliwość zaliczania wybranych dodatkowych przedmiotów z drugiej ścieżki – po uzyskaniu zgody Dziekana (wykorzystując dostępne punkty ECTS lub płacąc za zajęcia)

Zapisy na fakultety (semestr letni)

Szanowni Państwo, Studenci I roku kognitywistyki,

zbliża się termin zamknięcia I tury zapisów na fakultety.

W II semestrze obowiązuje Państwa wybór i zaliczenie dwóch przedmiotów fakultatywnych. Zalecamy, by jeden z nich wykraczał poza dziedzinę kognitywistyki. Na przedmioty fakultatywne zapisujecie się Państwo drogą elektroniczną. W tym celu należy:

 1. Zapoznać się z informacjami dotyczącymi zasad i terminów zapisów na stronie http://zapisy.routenet.pl/: Pierwsza tura zapisów trwa od 5.XII do 15.I.2013.
 2. Zapoznać się z listą fakultetów WFiS (pobierz) oraz z ich opisami (pod adresem: http://syjon-1.umcs.lublin.pl)
 3. Zalogować się i wybrać interesujące Państwa przedmioty z oferty Wydziału. Szczególnie polecamy Państwa uwadze fakultety dedykowane kognitywistyce, ponieważ zostały one przygotowane tak, by uzupełniać kursy obowiązkowe. Fakultety odbywają się w terminach które nie kolidują z zajęciami obowiązkowymi (8:00-9:30 oraz po 14:40).
 4. Po zakończeniu I tury zapisów należy sprawdzić, czy wybrany przez Państwa fakultet się odbędzie (musi się zapisać przynajmniej 20 osób). Ci z Państwa, którzy wybrali fakultet, na który nie zapisze się wystarczająca liczba osób będą mogły zapisać się na uruchomiony fakultet w II turze zapisów (16.I-20.I).
 5. Problemy techniczne należy zgłaszać administratorowi systemu zapisów, panu G. Prusowi pod adresem support@e-mu.eu podając swój PESEL i kierunek/rok studiów wraz z opisem problemu.
 6. Termin 20.I jest terminem ostatecznym.

Ewentualnych dodatkowych informacji udzieli Państwu opiekun roku.