Szkolenie z „Etyki i odpowiedzialności…”

Szanowni Państwo,
Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych ogłosiło nowy harmonogram szkoleń z Etyki i odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów, dostosowany do możliwości serwerów oraz liczby studentów na wydziałach.

Studenci Wydziału Filozofii i Socjologii winni odbyć i zaliczyć szkolenie w dniach: 29.XII.2012 – 4.I.2013.
Dostęp do kursu będzie możliwy za pośrednictwem Wirtualnego Kampusu WFiS: http://fis.kampus.umcs.lublin.pl/moodle/ po założeniu konta. Za szkolenie odpowiada i je koordynuje dr Jakub Kosowski (Wydział Prawa i Administracji), jakub.kosowski@poczta.umcs.lublin.pl.

Harmonogram do pobrania tutaj.