Szkoła Zimowa Ewolucji

1st International Winter School on Evolution

Preparing a Future Generation for Interdisciplinary Evolution Research

organizawana przez Centre for Philosophy of Science
oraz Applied Evolutionary Epistemology Lab,
Uniwersytet Lizboński, Portugalia,
11-15 marca 2013

Szkoła Zimowa EwolucjiMiędzynarodowa Szkoła Zimowa ma na celu przygotowanie młodych badaczy zajmujących się inter- i trans-dyscyplinarną problematyką związaną z ewolucją. W jej ramach przeprowadzone zostaną kursy w zakresie biologicznych i socjo-kulturowych nauk o ewolucji dla: studentów studiów wszystkich stopni oraz dla młodych badaczy po doktoracie. Nacisk kładziony jest na tematykę rzadko pojawiającą się w programach studiów. W ciągu tygodnia międzynarodowi eksperci poprowadzą 9 kursów obejmujących kluczowe aspekty ewolucji w ujęciu biologicznym i socjo-kulturowym. Bieżąca, zimowa edycja Szkoły obejmie m.in:  makroewolucję, ewolucję języka, symbiogenezę, tranfer genów etc.Rekrutacja:  można się zapisać na jeden z 3 modułów (tym samym uczestnicząc w 30-godzinnym kursie) lub można wybrać interesujące kandydata 3 kursy (z 9; program SZ). Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Opłata rejestracyjna: 350 EUR (niezależnie od liczby wybranych kursów).

Szczegółowe informacje na stronie Szkoły Zimowej

Plakat informacyjny: http://evolutionschool.fc.ul.pt/winter/docs/winter.pdf