„Różni ludzie – równe szanse” – bezpłatne szkolenie

Szanowni Państwo Studenci WFiS,

Biuro Karier UMCS zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie:

Różni ludzie – równe szanse”.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • moja kariera w kontekście zmian cywilizacyjnych;
  • wprowadzenie do polityki równych szans – stereotypy, uprzedzenie, dyskryminacja;
  • podstawy prawa antydyskryminacyjnego;
  • budowanie świadomego wizerunku zawodowego;
  • społeczna odpowiedzialność biznesu.

Szkolenie trwa 16 godzin (2 spotkania po 8 godzin).

Są jeszcze wolne miejsca na terminy: 14-15 listopada oraz 12-13 grudnia. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnikom/uczestniczkom naszych szkoleń zapewniamy:

  • wykwalifikowaną kadrę trenerską,
  • materiały szkoleniowe,
  • materiały promocyjne (notatnik, długopis),
  • poczęstunek i obiad w trakcie zajęć,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dokumenty zgłoszeniowe, program i terminy szkoleń dostępne są na stronie www.kariera.umcs.lublin.pl w zakładce „Warsztaty i szkolenia”.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Karier UMCS, ul. Sowińskiego 12/5, kariera@umcs.lublin.pl, 081 537 50 70.