Szkolenia z eye-trackingu

Dobry pre-początek roku akademickiego. Miło nam donieść, że MultiLab inauguruje swoją działalność. W dniach 21-22.09.2020 odbędą się szkolenia z eye-trackingu pierwszych dwóch grup: pracowników Instytutu Filozofii (21.09) oraz studentów realizujących wspólnie z promotorami badania naukowe w ramach seminariów na kierunku kognitywistyka (22.09). Szkolenia poprowadzi dr Grzegorz Kata z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Edukacja 3.0.

W tym roku zaplanowane jest jeszcze jedno szkolenie przeznaczone dla aktywnych naukowo studentów z Koła Kognitywistyki (nabór w toku, termin do ustalenia).

Laboratorium badań nad multimodalnością (MultiLab) zostało powołane by wspierać interdyscyplinarne badania nad multisensoryczną percepcją i polisemiotyczną komunikacją. W tym celu udostępnia na potrzeby badań naukowych sprzęt: eye-trackery Tobii, kostium do badania ruchów ciała Rokoko, aparaturę do badania reakcji skórno-galwanicznych, drukarkę 3D, gogle rzeczywistości wirtualnej Oculus oraz gogle rzeczywistości wirtualnej sprężone z eye-trackerem HTC VR Vive (w procedowaniu).

Opiekę nad Laboratorium sprawuje dr Marcin Rządeczka (marcin.rzadeczka@poczta.umcs.lublin.pl)

Laboratorium finansowane jest ze środków Instytutu Filozofii.

Piotr Konderak

450 darmowych kursów uniwersyteckich online…

… prowadzonych przez czołowe amerykańskie uniwersytety (tzw. Liga Bluszczowa): kliknij tutaj

Kursy dostępne są w następujących obszarach:

 • Computer Science
 • Data Science
 • Programming
 • Humanities
 • Business
 • Art & Design
 • Science
 • Social Sciences
 • Health & Medicine
 • Engineering
 • Mathematics
 • Education & Teaching
 • Personal Development

Uczestnictwo w kursach (w tym materiały do zajęć, quizy, fora dyskusyjne) jest bezpłatne. Chętni mogą opłacić certyfikat ukończenia kursu.

Zachęcam, to niepowtarzalna okazja.

Piotr Konderak