IX Zjazd PTK

IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
„Umysł w świecie znaków”
28-29.XI.2013, Lublin

Tegoroczny zjazd przebiegnie pod hasłem  ”Umysł w świecie znaków”.

Obradom uczestników towarzyszyć będą:

– panel dyskusyjny “Filozofia a kognitywistyka: doświadczenia i  perspektywy” z udziałem przedstawicieli ośrodków, w których istnieją studia kognitywistyczne

– panel ekspercki “Kognitywistyka w Polsce – doświadczenia dydaktyczne, badawcze oraz gospodarcze”

Miejsce obrad: sala konferencyjna Instytutu Informatyki UMCS, sala nr 217, II piętro (nowy gmach Informatyki), pl. M. Curie-Skłodowskiej 1

Strona Zjazdu: http://zjazdptk.wordpress.com/

Program Zjazdu: http://zjazdptk.wordpress.com/program-zjazdu/

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w wykładach i dyskusjach.