Grupy KW: metodologia nauk

Szanowni Państwo, studenci II roku kognitywistyki,

przykro mi słyszeć, że studenci IV semestru nie są w stanie zorganizować się w grupy konwersatoryjne (metodologia nauk, translatorium). W związku z powyższym niestety muszę zająć się odgórnym podziałem Państwa na grupy. Ponieważ nie mam jeszcze list grup translatoryjnych zaczniemy od metodologii nauk.

Do dnia jutrzejszego (6.III), do 23:59 czekam na informacje od osób, którym zajęcia z metodologii kolidują z zajęciami na innych kierunkach lub z fakultetami, tj. proszę przesłać e-mailem informację:

  • które grupy Państwu nie pasują (nie chcę koncertu życzeń)
  • uzasadnienie (konkrety, np. jakie dokładnie zajęcia wchodzą w kolizję)

Rezerwuję sobie prawo do sprawdzenia tych informacji. Nie będę brał pod uwagę uzasadnień, jakie się pojawiły w przypadku wykładów Zlateva/Sonessona, tj. konfliktów z zajęciami pozauniwersyteckimi czy „indywidualnie rozwijanymi zainteresowaniami”.

Ww osoby zostaną zapisane w pierwszej kolejności. Pozostałych Państwa rozdzielę równomiernie wg jednego kryterium, zaś zamiana będzie możliwa tylko za zgodą prowadzącego na zasadzie „student za studenta”.

Z poważaniem,
Piotr Konderak