Rejestracja na zajęcia – II i III rok I stopień

Szanowni Państwo, Studenci II i III roku kogni1,

poprzez system USOS zapisujecie się Państwo na kursy i do grup zajęciowych (rejestracja F-KN-LS23-22Z). Wszyscy Państwo zapisujecie się na każdy z przewidzianych dla danego roku kursów obowiązkowych; każdy ze studentów musi się zapisać na jeden kurs z bloku PSN i jeden kurs z bloku JiD. Nie można wybrać ponownie kursu zrealizowanego wcześniej (nawet jeśli zmienił się wykładowca). Proszę zwrócić uwagę, że wybrane kursy są dedykowane tylko dla III roku ale są również kursy dostępne tylko dla II roku (związane za zmianą programu studiów). Rejestracja na zajęcia zostanie otwarta 30.09 o 13:00. W pierwszej turze rejestracji pierwszeństwo w grupach mają osoby wyżej ulokowane w rankingu (system sprawdza to dopiero przy zamknięciu I tury).

  • I tura (z rankingiem, możliwość zapisu i wypisu z grupy): 30.09, 13:00 – 2.10, 23:59
  • II tura (kto pierwszy ten lepszy, możliwość zapisu bez możliwości wypisu z grupy, aktywna „giełda”): 4.10, 20:00 – 7.10, 23:59

1. Kursy obowiązkowe:

2. Kursy wybieralne – blok psychologia i neuronauka (PSN; jeden kurs do wyboru)

3. Kursy wybieralne – blok język i działanie (JiD; jeden kurs do wyboru)

4. Rejestracja na WF (w USOS: UMCS-WF) dla studentów III semestru odbywa się oddzielnie i rozpocznie się 3.10 o godz. 8:00. Szczegółowe info tutaj

5. Rejestracja na zajęcia fakultatywne na WFiS (F-FIF-23Z; w ramach tzw. zajęć pozakierunkowych) odbywa się oddzielnie. Studenci III semestru mogą wybrać jeden kurs dający 3 ECTS. Lista fakultetów oferowanych w semestrze zimowym 2021/22 dostępna jest tutaj. 

Piotr Konderak

II, III rok kogni1 – rejestracja na zajęcia

Szanowni Państwo, Studenci II i III roku kogni1,

poprzez system USOS zapisujecie się Państwo na kursy i do grup zajęciowych (rejestracja F-KN-LS23-21Z). Wszyscy Państwo zapisujecie się na każdy z przewidzianych dla danego roku kursów obowiązkowych; każdy ze studentów musi się zapisać na jeden kurs z bloku PSN i jeden kurs z bloku JiD. Nie można wybrać ponownie kursu zrealizowanego wcześniej (nawet jeśli zmienił się wykładowca). Proszę zwrócić uwagę, że wybrane kursy są dedykowane tylko dla III roku. Rejestracja na zajęcia zostanie otwarta 29.09 po 20:00. Pierwszeństwo w grupach mają osoby wyżej ulokowane w rankingu (system sprawdza to dopiero przy zamknięciu I tury).

1. Kursy obowiązkowe:

2. Kursy wybieralne – blok psychologia i neuronauka (PSN; jeden kurs do wyboru)

3. Kursy wybieralne – blok język i działanie (JiD; jeden kurs do wyboru)

4. Rejestracja na WF (w USOS: UMCS-WF) dla studentów III semestru odbywa się oddzielnie i rozpocznie się 30.09 o godz. 17:00

5. Rejestracja na zajęcia fakultatywne na WFiS (F-FIF-22Z; w ramach tzw. zajęć pozakierunkowych) odbywa się oddzielnie. Studenci III semestru mogą wybrać jeden kurs dający 3 ECTS. Lista fakultetów oferowanych w semestrze zimowym 2021/22 dostępna jest tutaj. Szczegóły dotyczące terminów zapisów wkrótce.

Piotr Konderak

Zapisy na zajęcia z WF

Szanowni Studenci kogni1 i kogni2 (in spe),

zgodnie z komunikatem na stronie Centrum Kultury Fizycznej UMCS, rejestracja na zajęcia z WF odbędzie się w dniach 30.09 – 3.10.2021. Początek rejestracji: godz. 17.00, 30.09.2021 r, poprzez system USOS. Plan studiów kognitywistycznych przewiduje:

  • 30h w semestrze III studiów I stopnia i
  • 15h w semestrze I studiów II stopnia.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie CKF UMCS.

Piotr Konderak