Rejestracje na zajęcia

 1. rejestracja na zajęcia dla I roku studiów I stopnia (kogni 2.0): F-KN-LS-17Z; start: 2.X.2017, 20:01
 2. rejestracja na zajęcia kierunkowe i fakultety kognitywistyczne dla lat II i III studiów I stopnia: F-K-LS-17Z; start: 3.X.2017, 20:01
 3. rejestracja na fakultety ogólnowydziałowe I stopień (rok II i III): F-FKK-LS-17Z; start: 3.X.2017, 20: 59
  • studenci III semestru wybierają łącznie 2 fakultety
  • studenci V semestru wybierają łącznie 2 fakutety
 4. rejestracja na zajęcia dla II stopnia: F-K-2S-17Z; start: 4.X.2017, 20:01
 5. rejestracja na fakultety dla II stopnia: F-FK-2S-17Z; start 3.X.2017; 20:59
  • I rok wybiera 1 fakultet
  • II rok wybiera 2 fakultety

Jeżeli ktoś z uprawnionych nie widzi rejestracji na swoim koncie USOS (po godz. 12), proszę o pilny kontakt.

Zapisy na WF prowadzone są przez CKF UMCS i odbywają się niezależnie od powyższych rejestracji. Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie odbywają się również niezależnie od zapisów wydziałowych.

Zobacz również tutaj >>

Zapisy na przedmioty i fakultety

[wpis jest w toku aktualizacji!]

Szanowni Państwo, Studenci kognitywistyki I i II stopnia

I. zapisy na zajęcia w semestrze zimowym 2017/18 rozbite są na trzy rejestracje, tj.:

 • zapisy na zajęcia obowiązkowe i wybieralne dla I roku I stopnia (start: 2.X, godz. 20:01)
 • zapisy na zajęcia oraz fakultety „kognitywistyczne”; dot. II, III roku I stopnia (start: 3.X, godz. 20:01); zapisy na zajęcia dla II stopnia – rejestracja w przygotowaniu
 • zajęcia na fakultety ogólne (wydziałowe) dotyczy II, III roku I stopnia oraz całego II stopnia (start: 3.X. godz. 20:59)

A. Zapisy na zajęcia dla studentów I roku I stopnia (rejestracja F-KN-LS-17Z) – zapisujecie się Państwo na:

 • wykłady i do jednej z grup konwersatoryjnych z: Logiki, Filozofii dla kognitywistów, IT, Introduction to Cognitive Science;
 • każdy z Państwa zapisuje się do jednej, wybranej grupy z laboratorium Wyszukiwanie informacji i praca grupowa…
 • …oraz na wykład z Prawa Autorskiego;
 • każdy z Państwa zapisuje się na jeden, wybrany przedmiot rozszerzający:
  1. Struktura materii (rozsz. fil)
  2. Problemy samowiedzy  (rozsz. fil)
  3. Epistemologia (rozsz. fil)
  4. Warsztaty krytycznego myślenia (rozsz. logika)
  5. Człowiek-poznanie-kultura (rozsz. ICS)
  6. Elementy kognitywistyki: język naturalny (rozsz. ICS)

B. Zapisy na zajęcia dla studentów II, III roku I stopnia i II stopnia: fakultety „kognitywistyczne” w pierwszej turze otwarte są wyłącznie dla studentów kognitywistyki i odbywają się wraz zapisami na wszelkie inne przedmioty w semestrze zimowym (patrz poniżej) – rejestracje: F-K-LS-17Z (I stopień) oraz ? (dla II stopnia rejestracja nie jest jeszcze zdefiniowana). Sugerujemy byście Państwo wybierali jeden fakultet kognitywistyczny – prośba ta wiąże się z ograniczoną ofertą tych fakultetów.

C. Zapisy na zajęcia dla studentów II, III roku I stopnia i II stopnia: zapisy na fakultety ogólno-instytutowe (rejestracja F-FKK-LS-17Z dla I stopnia, F-FK-2S-17Z dla II stopnia) otwierane są dla studentów wszystkich kierunków w Instytucie Filozofii i odbywają się zgodnie z zasadami opisanymi tutaj. Sugerujemy, by przynajmniej jeden z wybranych przez Państwa fakultetów pochodził z tej rejestracji.

 • I stopień: Studenci semestrów III i V zapisują się na max.  2 fakultety;
 • II stopień: Studenci semestru I zapisują się na 1 fakultet, studenci semestru III zapisują się na 2 fakultety.

Dostęp do rejestracji w USOS: zakładka „Dla studentów” > Rejestracje

II. W tym semestrze po raz kolejny zapisujecie się Państwo w USOS na wszystkie kursy  (I stopień: F-K-LS-17Z; II stopień: rejestracja nie jest jeszcze zdefiniowana). Bardzo proszę zapoznać się z poniższymi listami przedmiotów, które należy wybrać w zależności od semestru i specjalności i zapisywać się zgodnie z nimi.

Uwaga! Bardzo proszę pilnować zgodności przedmiotów ze specjalizacją – zapis na kurs spoza specjalizacji może się wiązać z opłatą za nadmiarowe punkty ECTS zgodnie z Zarządzeniem Rektora.

III. Studenci V semestru (ZJK) zobowiązani są zapisać się na tzw. zajęcia pozakierunkowe. Zachęcamy, by szukać tych zajęć na innych wydziałach (W.Psychologii i Pedagogiki, W. Mat, Fiz i Informatyki, W. Humanistycznym, W. Artystycznym itp.) z jednym zastrzeżeniem – proszę wybierać kursy dające Państwu 3 ECTSy. W celu zapisania się na wybrany kurs poza Wydziałem bardzo proszę uzyskać zgodę prowadzącego i poinformować o swoim wyborze Panią Prodziekan ds Studenckich WFiS, dr hab. Urszulę Kusio. Możecie również Państwo wybrać kursy z oferty fakultetów „niekognitywistycznych” – w takim przypadku należy się zapisać na nie poprzez system USOS (rejestracja F-FKK-LS-17Z).

Bardzo proszę o sprawdzenie (od 3.X) na swoich kontach USOS czy macie Państwo dostęp do obu wymienionych wyżej rejestracji. W razie jakichkolwiek wątpliwości – proszę o kontakt: kondorp[at]bacon.umcs.lublin.pl

IV Lectures in Cognitive Semiotics ’17

Drodzy studenci II roku kogni,

csm14_small

tradycyjnie w maju odwiedzają nas badacze z Lunds universitet w Szwecji by poprowadzić dla Was wykłady z semiotyki kognitywnej. Tegoroczne wykłady odbędą się w dniach 31.V-2.VI według dziennego harmonogramu:

 • 10:00-12:00 wykład I, IV, VII (prof. J. Zlatev)
 • 13:00-15:00 wykład II, V, VIII (prof. G. Sonesson)
 • 15:30-17:30 wykład III, VI, IX: (prof. Sonesson&Zlatev) – metodologia badań i praca nad projektami.

Obecność na wykładach jest obowiązkowa, tj. jest warunkiem koniecznym zaliczenia kursu.

Do udziału w wykładach zapraszamy (tradycyjnie i serdecznie) wszystkich zainteresowanych problematyką znaczenia, umysłu i komunikacji w perspektywie teoretycznej i empirycznej.

Organizatorzy