Translatorium – grupy (zaktual.)

Szanowni Państwo, studenci II roku kognitywistyki

kierując się prośbą prof. Koterskiego, by zachować tak wiele jak się da z ustalonych przez dra Trybulca grup oraz w szczególności by zachować grupę IV w możliwie niezmienionym składzie, dokonałem podziału jak poniżej. Jakiekolwiek zmiany będa możliwe jedynie za zgodą prowadzącego zajęcia.

Grupy – translatoria (korekta: 21:59)