Cognitive Semiotics – 2nd update

[Aktualizacja: 20.04.2014]

Szanowni Państwo, studenci II roku kognitywistyki

obowiązkowy kurs Cognitive Semiotics prowadzony przez prof. Görana Sonessona oraz prof. Jordana Zlateva odbędzie się wg poniższego harmonogramu:

 5-9.V.2014: cykl 30 h wykładów w godzinach 9-12:00 (Zlatev) oraz 16:00-19:00 (Sonesson) z możliwymi konsultacjami między wykładami. Wykłady będą odbywać się w sali obrad Rady Wydziału Humanistycznego (tzw. Nowa Humanistyka);

6.V.2014: prowadzący przedstawią 15-20 topików do projektów; każdy z nich będzie uzupełniony 2-3 artykułami do przygotowania (z zachętą do poszukiwania dalszych); zadaniem Państwa będzie podzielenie się na grupy projektowe składające się z maksymalnie 5 osób;

9.V.2014: powinniście Państwo do tego czasu podzielić się na grupy; Prowadzący zakończą cykl wykładów odpowiedziami na Państwa pytania.

26-28.V.2014: drugi cykl zajęć, tj. prezentacja projektów, dyskusja nad nimi i egzamin ustny

26.V.2014: przez cały dzień grupy w trakcie „konferencji” będą prezentować swoje projekty (w razie większej liczby grup „konferencja” może się przedłużyć na następny dzień)

27-28.V.2014: Każdy z Państwa spotka się z Profesorami na „rozmowie” (rodzaj egzaminu ustnego) w trakcie której w ciągu ok. 15 minut trzeba będzie wypowiedzieć się bardziej szczegółowo nt. przygotowanego topiku oraz odpowiedzieć na ogólne pytania dotyczące semiotyki kognitywnej (w oparciu o wykłady).

Na ocenę będą się składały: prezentacja oraz wynik rozmowy.

Tytułem uzupełnienia wykładów trzeba będzie się zapoznać z 15-20 artykułami (spis w przygotowaniu). Uzgodniłem z prowadzącymi, że gdybyście Państwo mieli życzenie/potrzebę podyskutować nt. wybranych tekstów przed przyjazdem wykładowców ze Szwecji, mogę się z Państwem spotkać na (nieobowiązkowych) „uzupełniających” zajęciach.

Bardzo proszę zacząć zapoznawać się z poniższymi tekstami:
1. Sonesson, G. (2009) The view from Husserl’s lectern: Considerations on the role of phenomenology in cognitive semiotics, „Cybernetics and Human Knowing”. 16(3-4): 107-148.
2. Zlatev, J. (2009) The semiotic hierarchy: Life, consciousness, signs and language, „Cognitive Semiotics”, 4: 169-200.
3. Sonesson, G. (2010) From mimicry to mime by way of mimesis: Reflections on a general theory of iconicity, „Sign Systems Studies” 38(1/4): 18-66
4. Alhner, F & Zlatev, J. (2010) Cross-modal iconicity: A cognitive semiotic approach to sound symbolism. „Sign System Studies”, 38(1/4): 298-348.
5. Zlatev, J., Madsen, E.A., Lenninger, S., Persson, T., Sayehli, S., Sonesson, G. & Weijer, J.v.d. (2013) Understanding communicative intentions and semiotic vehicles by children and chimpanzees. „Cognitive Development” 28: 312-329

Piotr Konderak