Fakultet dla II stopnia kogni

Szanowni Państwo, Studenci II stopnia,

polecam Państwa uwadze zatwierdzony w minioną środę, nowy fakultet dr Aleksandry Kołtun – Metody badań jakościowych poznania i wiedzy. Fakultet jest dedykowany kognitywistyce i podejmuje ważną problematykę metod badawczych w naszej dyscyplinie.

Z opisu:

Praktyczny warsztat badawczy obejmujący szereg metod jakościowych wykorzystywanych w badaniach społecznych, w szczególności badaniach procesów poznawczych i wiedzy. W ramach fakultetu zapoznamy się z koncepcją rozproszonego poznania, a następnie wspólnie zaprojektujemy i przeprowadzimy pilotażowe badanie społeczne zgodne z założeniami tzw. etnografii poznawczej cognitive ethnography). Zasadnicza część zajęć będzie polegała na omówieniu i przećwiczeniu poszczególnych etapów badawczych, począwszy od wyboru problemu badawczego i terenu, poprzez konkretne techniki zbierania danych (obserwacje, wywiady na wpół ustrukturyzowane i pogłębione, rozmowy swobodne, dokumentacja fotograficzna), metody analizy danych (kodowanie tekstów i materiałów wizualnych oraz pisanie not badawczych), aż po wyciąganie wniosków i raportowanie.

Link do USOS: https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=F-FMBJ-K-Z-2S