Gorąco witamy nowych „kognitywistów”…

…wśród nas – to już piąty rocznik (studiów I stopnia)!

serdecznie zapraszamy Państwa na uroczystość immatrykulacji, która odbędzie się 1 października o godz. 15:00 (prosimy o przybycie na godz. 14:00) w Auli Wydziału Filozofii i Socjologii. Po immatrykulacji odbędzie się spotkanie z opiekunami I roku kognitywistyki (prof. Zbysławem Muszyńskim – I stopień i drem Marcinem Rządeczką – II stopień).

Oto garść informacji praktycznych przydatnych w pierwszych dniach Państwa obecności na uczelni:

 1. Studenci nie otrzymują tradycyjnych indeksów. Funkcję tę będzie pełnić Państwa konto w systemie USOS (dokładniej interfejs sieciowy USOSweb). Zapoznajcie się z nim Państwo dokładnie, bowiem będzie on Państwu umożliwiał realizację studiów. Instrukcja pierwszego logowania do USOS dostępna jest tutaj
 2. Studenci wszystkich lat zapisują się na zajęcia (na wykłady i do grup zajęciowych) poprzez konto USOSweb. Ponieważ przydział do grupy w USOSie jest związany z protokołami zaliczenia zajęć, jesteście Państwo zobowiązani uczęszczać do wybranych przez siebie grup. W sytuacjach uzasadnionych i udokumentowanych (praca, drugi kierunek studiów) zamiana jest możliwa, jednak wymaga  zgody prowadzącego i kontaktu z Zcą Dyrektora IF (Sekretariat, p.105), ponieważ każda zmiana musi znaleźć ostatecznie odzwierciedlenie w USOSie.
 3. W ciągu miesiąca powinny się pojawić w USOS tzw. „sylabusy” – tj. opisy kursów wraz z efektami kształcenia, metodami sprawdzania wiedzy i umiejętności itp. Wybrane informacje powinni przedstawić Państwu prowadzący podczas pierwszych zajęć.
 4. Niezależnie od USOSa, Państwa rozkład zajęć dostępny jest w gablocie kognitywistyki (I piętro) oraz na stronie WFiS pod linkami: I stopień, II stopień.
 5. Wykłady – tak jak każda inna forma zajęć – mają charakter obligatoryjny, tj. obecność na wykładach jest obowiązkowa. Prowadzący wykłady ustala zasady uczestnictwa i może wybrać jakąś formę weryfikacji Państwa obecności (np. sprawdzać listę obecności lub rozdawać cukierki…). Jeśli prowadzący uzna, że student nie uczestniczył w wykładzie – może odmówić zaliczenia.
 6. Wszelkie bieżące informacje dotyczące Państwa studiów znajdziecie Państwo w gablocie kognitywistyki (I piętro Collegium Humanicum); większość z nich będzie również dostępna na stronie kognitywistyki.
 7. Nie ma jeszcze podziału Państwa na grupy lektoratowe (jęz. angielski) – podział ten będzie efektem testu kompetencji w zakresie języka angielskiego. Szczegółowe informacje przekaże Państwu p. mgr Iwona Filip – prowadząca zajęcia z języka angielskiego.
 8. W I semestrze obowiązuje Państwa wybór i zaliczenie jednego przedmiotu fakultatywnego (na obu stopniach studiów). Na przedmioty fakultatywne zapisujecie się Państwo drogą elektroniczną. W tym celu należy zalogować się we wskazanym terminie do swojego konta USOS i wybrać interesujący Państwa fakultet: I stopień, II stopień. Jednocześnie zachęcamy do wyboru fakultetów przygotowanych specjalnie dla studentów kognitywistyki: I stopnia i II stopnia.
 9. Studenci I roku I stopnia zobowiązani są do zaliczenia trzech szkoleń wstępnych (on-line):
  • BHP,
  • szkolenie biblioteczne,
  • etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów.
   Zgodnie z harmonogramem, szkolenia odbędą się w terminie 17.X-30.X.2016. Poprzez internetową platformę szkoleń UMCS. Szczegóły pod linkiem.
 10. Jeśli standardowy tok studiów Państwu nie wystarcza i chcecie Państwo również indywidualnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, macie Państwo możliwość wyboru opiekuna naukowego, „tutora” spośród pracowników naukowych WFiS.
 11. Możecie Państwo również rozwijać swoje pasje angażując się w działania kół naukowych, np. mającego duże osiągnięcia Koła Kognitywistyki UMCS. W imieniu Koła zapraszamy Państwa do kontaktu.
 12. W obrębie miasteczka akademickiego UMCS możecie Państwo korzystać z bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. Wymaga to aktywacji konta w sieci eduroam (instrukcja). Z sieci eduroam można korzystać również na innych uniwersytetach w Polsce i zagranicą, które wdrożyły eduroam.
 13. Za:
  • obsługę administracyjną studentów (indywidualna organizacja studiów, zaliczanie przedmiotów z innych kierunków, wydawanie zaświadczeń o studiowaniu, legitymacji, wnioski o pomoc materialną itp.) odpowiada Dziekanat (p.28, tel. 537.27.12, wt-pt, 11:00-14:00);
  • sprawy związane z organizacją toku zajęć (plany zajęć, przydział sal, podział na grupy, oferta fakultetów) odpowiada Sekretariat Instytutu Filozofii (p.105, tel. 537.54.81).
 14. Ważne linki:
  • Najważniejszy link: już tu jesteś (kognitywistyka.umcs.lublin.pl)
  • Strona Wydziału Filozofii i Socjologii: kliknij
  • Dziekanat WFiS (kognitywistyka): kliknij; e-mail: moleszczuk[-at-]bacon.umcs.lublin.pl
  • Kalendarz akademicki: kliknij
  • Ogłoszenia dla studentów (w tym ogłoszenia dotyczące odwołanych zajęć): menu boczne Strefa studenta > Ogłoszenia (link bezpośredni: http://www.umcs.pl/pl/tablica-ogloszen,1455,1.lhtm)
  • Pomoc materialna: http://www.umcs.pl/pl/stypendia.htm
  • Regulamin studiów: kliknij
  • Konsultacje i dyżury tutorskie prowadzących zajęcia na kognitywistyce: menu boczne > Ludzie (przy nazwiskach są linki do profili osób prowadzących zajęcia)
  • Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych (prowadzące lektoraty z jęz. angielskiego): kliknij
  • Centrum Kultury Fizycznej UMCS: kliknij
 15. W razie problemów, wątpliwości, pytań prosimy o kontakt z:
  • prof. Zbysławem Muszyńskim (opiekunem roku), zmuszyn[-at-]bacon.umcs.lublin.pl, konsultacje: TBA, p.203
  • drem Marcinem Rządeczką (opiekun studentów II stopnia), marcin.rzadeczka[-at-]gmail.com
  • drem Piotrem Konderakiem (Zcą Dyrektora IF): kondorp[-at-]bacon.umcs.lublin.pl, konsultacje: TBA, p.205 lub 104.