Immatrykulacja studentów I roku

Szanowni Państwo,  Studenci I roku (obu stopni),

uroczysta Immatrykulacja (przyjęcie do społeczności studenckiej) odbędzie się dnia 2.X.2017 w Auli Wydziału Filozofii i Socjologii. Prosimy o przyjście o godz. 12:30.

Obowiązuje strój uroczysty, obecność obowiązkowa.