Dostęp do czasopism kognitywistycznych

Szanowni Państwo,

Biblioteka UMCS udostępnia online czasopisma wydawane przez Cognitive Science Society: „Cognitive Science” oraz „TopiCS in Cognitive Science”. Zawartość czasopism można przeglądać bezpłatnie z komputerów w sieci UMCS poprzez adres:
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291551-6709,

oraz z komputerów domowych (pracownicy i studenci Wydziału): http://bacon.umcs.lublin.pl/~wfis/bacon/o-serwerze).