CogSci2012 (III)

Ostatnim z zaproszonych wykładowców był Lawrence Barsalou, psycholog i kognitywista wykładowca na Emory University. Prezentacja Barsalou (4.VIII) dotyczyła propagowanej przez niego od wielu lat koncepcji „ugruntowanego poznania” [grounded cognition]. W trakcie wykładu Barsalou przedstawiał empiryczne argumenty mogące  przemawiać za ugruntowaniem pojęć. System pojęciowy – zdaniem LB – to nie zbiór holistycznych (całościowych) obrazów, ale system rozproszonych reprezentacji w mózgu. Podstawowe założenia, to po pierwsze:  wbrew zwolennikom tzw „pamięci semantycznej” system pojęciowy nie ma charakteru modularnego (tj. nie jest to oddzielny mechanizm niezależny od innych mechanizmów mentalnych), ale ma charakter modalny, tj. dzieli szereg mechanizmów z systemami charakterystycznymi dla modalności (jak: wzrok, słuch, dotyk, język, działanie i in.). Po drugie – wg LB – konceptualizacja (ujęcie pojęciowe) uzależnione jest od ludzkich działań podejmowanych w konkretnych okolicznościach empirycznych. Te dwa założenia prowadzą do wyjaśnień tego, w jaki sposób nasza wiedza uzyskana w konkretnej sytuacji może być wykorzystana w innych sytuacjach (uzupełnianie wzorca, pattern-completion) – co jest znakiem inteligencji. Wyłania się tutaj jeszcze jedne ciekawy, filozoficzny problem relacji pomiędzy symulacją a rzeczywistością – symulacja często wydaje się tak realna (ślinimy się na wyobrażenie smacznego jedzenia). Wyjaśnieniem tego zjawiska ma być coś, co LB nazywa „subiektywnym realizmem”. Jeden z licznych artykułów Barsalou można przejrzeć tutaj.

Nie mogło też zabraknąć specjalności badaczy japońskich, tj. robotyki: jedna z sesji poświęcona była tematowi „Robotyka i emocje”. Badania nad tym obszarem wiąże się z nazwiskiem japońskiego badacza Masanao Tody i jego artykułem „The design of a fungus eater„. Toda stał się inspiracją dla licznych japońskich badaczy tworzących wymyślne roboty realizujące aspekty ludzkiego poznania. Teza naczelna tego podejścia: poznanie wyłania się (jest emergentne) z procesów: sensorycznych, motorycznych i procesów interakcji ze środowiskiem. Mózg staje się tutaj jedynie jednym z elementów układanki, równie istotny jest świat w którym mózg funkcjonuje. W trakcie sesji, podczas omawiania różnic i podobieństw pomiędzy naturalnym systemem poznawczych (człowiek) a sztucznym (robot) podkreślano różnice pomiędzy światami, w jakich systemy te funkcjonują: pomiędzy światem realnym a sztucznym. Obecnie badania „szkoły Tody” skupiają się na emocjach, którymi miałyby się wykazywać roboty. Przykładowe badania nad robotami: www.robotcompanions.eu .

Poza wykładami zaproszonych gości, organizowanymi sympozjami w trakcie CogSci prezentowane były referaty z następujących obszarów badawczych: przyswajanie języka, język a struktury pojęciowe, reprezentacje semantyczne, rozumienie języka, uczenie się pojęć i reguł, język i mowa, przetwarzanie zdań, uczenie się słów, pragmatyka i użycie językowe, dialog, kategoryzacja, rozumowanie i dedukcja, uzasadnianie w naukach szczegółowych, poznanie wzrokowe, poznanie przestrzenne, poznanie matematyczne,  ucieleśnione, poznanie społeczne, rozwój poznawczy, badania nad uwagą, modele i architektury poznawcze, modele Bayesa, podejmowanie decyzji, pamięć, robotyka, zmysły „drugorzędne”, przetwarzanie informacji i inne.

Każdy z dni konferencyjnych kończył się sesją posterową. Spis posterów można znaleźć tutaj; materiały konferencyjne (obejmujące abstrakty wszystkich wystąpień) są do pobrania stąd.