Immatrykulacja i już po…

…czyli podstawowe informacje organizacyjne.

  1. Zgodnie z obietnicą prezentacja ze spotkania z opiekunem Państwa roku: pobierz (pdf)
  2. W demokratycznym głosowaniu (bez sprzeciwu, przy nielicznych głosach wstrzymujących się) Starościną I roku kognitywistyki została pani Karolina Sułek. Gratulujemy zarówno Wybranej, jak i Państwu dobrego wyboru.
  3. Podział na grupy (ćwiczeniowe, konwersatoryjne, laboratoryjne) wywieszony jest w gablocie kognitywistyki (parter Collegium Humanicum). W związku ze skomplikowaną strukturą planu zajęć, prosimy o pilnowanie swoich grup. Zmiana grupy jest możliwa na zasadzie „student za studenta” – o zmianach prosimy informować prowadzących zajęcia.
  4. Proszę pamiętać o: