Sprawy organizacyjne, ciąg dalszy

1. Państwa zażalenia i uwagi dotyczące zapisów na fakultety przekazane zostały władzom Instytutu i za ich pośrednictwem administratorowi systemu zapisów, ale… w miarę możliwości zgłaszajcie je Państwo sami administratorowi pod adresem e-mail: support@e-mu.eu (podając: nr albumu, PESEL, rok studiów i opis awarii – np. komunikat systemu).  Administratorem jest p. Grzegorz Prus, p.104 Wydział Prawa i Administracji. Dziekan Giza prosił, by administrator reagował możliwie szybko.

2. Zwiększenie liczebności grup na fakultetach „kognitywistycznych” będzie możliwe, jeśli na żadnym z nich nie będzie już miejsc – wtedy będziemy mieli możliwość interwencji w Instytucie Filozofii.

3. Są wśród Państwa osoby, które zapisały się na kilka fakultetów zajmując tym samym miejsca pozostałym studentom. Przypominamy, że w I semestrze obowiązuje Państwa jeden fakultet. Zapis na większą ich liczbę powoduje, że: wyczerpujecie Państwo punkty ECTS dostępne „ekstra” poza tokiem studiów oraz zaliczenie semestru wymagało będzie zaliczenia wszystkich fakultetów na które się Państwo zapisaliście (w oparciu o system zapisów generowane są protokoły egzaminacyjne).

4. Terminy odbywania się fakultetów podane zostaną w przyszłym tygodniu – gdy będzie wiadomo które z fakultetów odbędą się/mogą się odbyć.

5. Wciąż nie ma ostatecznej listy studentów – nie wszyscy odebrali  indeksy (osoba, które nie odebrała indeksu może zostać skreślona z listy studentów przez Dziekana) oraz rozpatrywane są odwołania od negatywnych decyzji rekrutacyjnych. W związku z tym nie ma jeszcze decyzji dotyczącej liczby grup KW (5 czy 6) i LAB. Jeszcze w poniedziałek proszę się trzymać podziału „z gabloty” i wg tego podziału wpisać się na listy na zajęciach ze Wstępu do kognitywistyki (grupy I, II, V i VI) oraz na Teoriach informacji u dr Trybulec (grupy II i IV). Prosimy o przekazanie list drowi Konderakowi.

6. Za:

  • obsługę administracyjną studentów (indywidualna organizacja studiów, zaliczanie przedmiotów z innych kierunków, wydawanie zaświadczeń o studiowaniu, legitymacji, indeksów, wnioski o pomoc materialną itp.) odpowiada Dziekanat (p.28, tel. 537.27.12).
  • administrację systemem zapisów na fakultety odpowiada pan Grzegorz Prussupport@e-mu.eu, p.104 Wydział Prawa i Administracji (wejście w „prześwicie”), tel. 537.52.02. W pierwszej kolejności proszę korzystać z adresu e-mail.
  • sprawy związane z organizacją toku zajęć (plany zajęć, przydział sal, podział na grupy, zapisy na fakultety) odpowiada Sekretariat Instytutu (p.105, tel. 537.54.81).

Życzymy Państwu udanego weekendu (mimo pewnych komplikacji organizacyjnych).