UKCLA20 – wykłady

Szanowni Państwo,

nie samą sesją żyje człowiek (po którejkolwiek stronie ekranu się pojawia). Poniżej linki do wykładów plenarnych wygłoszonych w trakcie konferencji UK Cognitive Linguistics Association w sierpniu 2020. Zachęcam do obejrzenia!

Dobrego odbioru!

Piotr Konderak

Wykład Michaela Tomasello

Michael Tomasello, psycholog rozwojowy i porównawczy, prymatolog, były dyrektor Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology (wikilink) w Lipsku, obecnie profesor psychologii na Duke University, został uhonorowany Sven Berggren Prize przez the Royal Physiograhic Society w Lund. Z przyczyn pandemicznych nie mógł odebrać nagrody i wygłosić okolicznościowego wykładu osobiście. Dzięki temu również my możemy wysłuchać tego wykładu (YT): kliknij

Zachęcam do obejrzenia!

Piotr Konderak

  

Szkolenia z eye-trackingu

Dobry pre-początek roku akademickiego. Miło nam donieść, że MultiLab inauguruje swoją działalność. W dniach 21-22.09.2020 odbędą się szkolenia z eye-trackingu pierwszych dwóch grup: pracowników Instytutu Filozofii (21.09) oraz studentów realizujących wspólnie z promotorami badania naukowe w ramach seminariów na kierunku kognitywistyka (22.09). Szkolenia poprowadzi dr Grzegorz Kata z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Edukacja 3.0.

W tym roku zaplanowane jest jeszcze jedno szkolenie przeznaczone dla aktywnych naukowo studentów z Koła Kognitywistyki (nabór w toku, termin do ustalenia).

Laboratorium badań nad multimodalnością (MultiLab) zostało powołane by wspierać interdyscyplinarne badania nad multisensoryczną percepcją i polisemiotyczną komunikacją. W tym celu udostępnia na potrzeby badań naukowych sprzęt: eye-trackery Tobii, kostium do badania ruchów ciała Rokoko, aparaturę do badania reakcji skórno-galwanicznych, drukarkę 3D, gogle rzeczywistości wirtualnej Oculus oraz gogle rzeczywistości wirtualnej sprężone z eye-trackerem HTC VR Vive (w procedowaniu).

Opiekę nad Laboratorium sprawuje dr Marcin Rządeczka (marcin.rzadeczka@poczta.umcs.lublin.pl)

Laboratorium finansowane jest ze środków Instytutu Filozofii.

Piotr Konderak