Szkoła Letnia Językoznawstwa Kognitywnego

The Summer School in Cognitive Linguistics

21-26 lipca 2013, Bangor University, Wielka Brytania

 

Bangor Universityto tygodniowy międzynarodowy program organizowany przez Bangor University. W trakcie Szkoły Letniej odbędzie się 16 kursów poświęconych zagadnieniom językoznawstwa kognitywnego prowadzonych przez czołowych badaczy  – w dziedzinie językoznawstwa i kognitywistyki w ogólności, wśród których będą m.in.: Gilles Fauconnier (UCSD), Adele Goldberg (Princeton), James Pustejovsky (Brandeis), Vyvyan Evans (Bangor).

W trakcie Szkoły Letniej studenci i badacze będą mieli niepowtarzalną okazję zapoznać się z wynikami badań w ramach językoznawstwa kognitywnego oraz przedyskutować omawiane  koncepcje. Oprócz wykładów i zajęć konwersatoryjnych przewidziana jest również sesja posterowa w trakcie której uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować własne propozycje i skonfrontować je z poglądami innych uczestników.

Rejestracja uczestników kończy się czerwcu 2013. Dla osób, które zarejestrują się do 15.IV przewidziana jest niższa opłata.

Szczegółowe informacje dotyczące Szkoły Letniej: http://www.bangor.ac.uk/cogling-summerschool/
Program Szkoły Letniej (w opracowaniu): http://www.bangor.ac.uk/cogling-summerschool/schedule.php.en
Formularz rejestracyjny: http://www.bangor.ac.uk/cogling-summerschool/register.php