Szkoła Letnia Językoznawstwa Kognitywnego

The Summer School in Cognitive Linguistics

21-26 lipca 2013, Bangor University, Wielka Brytania

 

Bangor Universityto tygodniowy międzynarodowy program organizowany przez Bangor University. W trakcie Szkoły Letniej odbędzie się 16 kursów poświęconych zagadnieniom językoznawstwa kognitywnego prowadzonych przez czołowych badaczy  – w dziedzinie językoznawstwa i kognitywistyki w ogólności, wśród których będą m.in.: Gilles Fauconnier (UCSD), Adele Goldberg (Princeton), James Pustejovsky (Brandeis), Vyvyan Evans (Bangor).

W trakcie Szkoły Letniej studenci i badacze będą mieli niepowtarzalną okazję zapoznać się z wynikami badań w ramach językoznawstwa kognitywnego oraz przedyskutować omawiane  koncepcje. Oprócz wykładów i zajęć konwersatoryjnych przewidziana jest również sesja posterowa w trakcie której uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować własne propozycje i skonfrontować je z poglądami innych uczestników.

Rejestracja uczestników kończy się czerwcu 2013. Dla osób, które zarejestrują się do 15.IV przewidziana jest niższa opłata.

Szczegółowe informacje dotyczące Szkoły Letniej: http://www.bangor.ac.uk/cogling-summerschool/
Program Szkoły Letniej (w opracowaniu): http://www.bangor.ac.uk/cogling-summerschool/schedule.php.en
Formularz rejestracyjny: http://www.bangor.ac.uk/cogling-summerschool/register.php

Szkoła Letnia NetWordS

Szkoła Letnia NetWordS odbędzie się pod hasłem:

Interdisciplinary Approaches to Exploring the Mental Lexicon,

w dniach 2-6 lipca 2012, w Dubrowniku

Szkoła Letnia NetWordS oferuje szeroki wybór interdyscyplinarnych, intensywnych kursów poświęconych metodologicznym i merytorycznym zagadnieniom związanym z architekturą leksykonu mentalnego, jego poziomu organizacji, zawartości i funkcjonowaniu. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w serii wykładów – poświęconych najnowszym osiągnięciom naukowym  – wygłoszonych przez zaproszonych gości. Nauczyciele i wykładowcy, czołowi badacze w swoich dziedzinach, zaprezentują różne problemy i podejścia, kładąc nacisk na interdyscyplinarne metody badawcze i syntezę podejść.
Zajęcia przeznaczone są dla doktorantów i młodych badaczy zainteresowanych takimi dziedzinami kognitywistyki, jak: informatyka, nauki o mózgu, lingwistyka – chcących poszerzyć swoją wiedzę o teoretycznych, typologicznych, psycholingwistycznych, informatycznych i neurofizjologicznych aspektach struktury słów i ich przetwarzania.

W zajęciach uczestniczyć może 80 uczestników, prośby o rejestrację rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń.

Zarejestrować będzie się można na stronie: www.networds-esf.eu

Informacja od Organizatora (PDF): tutaj

Szkoła Letnia Kognitywistyki i Semantyki

International Summer School in Cognitive Sciences and Semantics (ISSCSS) odbędzie się pod hasłem:
Theories of Communication

w dniach 8-18 lipca 2012, Uniwersytet Łotewski, Ryga

Jaka wiedza językowa i jakie mechanizmy inferencji niezbędne są do wyjaśniania zjawisk komunikacji inferencyjnej [inferential communication]? Czy powinniśmy preferować wyjaśnienia oparte na Teorii Relewancji? Co wnosi podejście pragmatyczne do naszego rozumienia ewolucji ludzkiej komunikacji? W trakcie tegorocznej Międzynarodowej Szkoły Letniej skupimy się m.in.  na tego typu pytaniach.  Wśród poruszanych problemów znajdą się również: (i) sturuktura informacji, (ii) pośrednie akty mowy, (iii) niedosłowne posługiwanie się językiem w tym: metafora, hiperbola, sarkazm czy ironia, (iv) natura znaczeń słów, współpraca i antagonizm w konwersacjach czy (v) idea dynamicznego leksykonu).

Szkoła Letnia współorganizowana jest przez Center for Cognitive Sciences and Semantics na Uniwersytecie Łotewskim oraz  Zakład Filozofii na McMaster University.  Zajęcia obejmować będą 1 kurs w wymiarze 45 godz. (co jet równoważne jednemu przedmiotowi i 3 pktom ECTS).

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:  http://www.lu.lv/isscss/

Rejestracja kandydatów: http://www.lu.lv/isscss/registration/