Seminaria licencjackie

Lista seminariów licencjackich uruchamianych w semestrze letnim 2013/14 dla II roku kognitywistyki (opisy w pliku poniżej listy):

 1. dr Paweł Bytniewski, Język – umysł – kultura
 2. dr hab. Barbara Gawda, prof. nadzw. UMCS  (Instytut Psychologii), Mechanizmy emocjonalne i poznawcze zachowań ludzkich
 3. dr hab. Piotr Giza, Kognitywistyka nauki
 4. dr hab. Marek Hetmański, prof. nadzw. UMCS, Filozofia informacji i komunikacji
 5. dr hab. Janusz Jusiak, prof. nadzw. UMCS, Ontologiczne koncepcje świata i człowieka
 6. dr hab. Andrzej Kapusta, Kognitywistyka i fenomenologia
 7. dr hab. Andrzej Kapusta,  Poznanie, racjonalność i emocje
 8. prof. dr hab. Henryk Kardela (Instytut Anglistyki)Język perswazji: świat w języku propagandy, reklamy i sportu
 9. dr Piotr Konderak, Modele kognitywne języka naturalnego
 10. dr hab. Artur Koterski, prof. nadzw. UMCS, Empiryzm logiczny. Naukowa koncepcja świata 
 11. dr Marcin Krawczyk, Neuronalne i ewolucyjne podstawy preferencji 
 12. dr hab. Andrzej Łukasik, prof. nadzw. UMCS, Systemy złożone a dynamika materii i umysłu
 13. dr hab. Zbysław Muszyński , prof. nadzw. UMCS, Człowiek w świecie znaków
 14. dr Marcin Trybulec, Umysł i jego narzędzia. Poznawcze konsekwencje materialnych artefaktów i praktyk kulturowych
 15. dr hab. Grzegorz Wójcik (Instytut Informatyki), Seminarium neuroinformatyki

Pełna lista seminariów IF wraz z opisami

Zasady zapisów:

 • zapisujecie się Państwo na jedno seminarium bezpośrednio u prowadzącego
 • seminarium wybieracie Państwo na 3 semestry (90h), kończy się ono napisaniem pracy licencjackiej – proszę dokonywać przemyślanych wyborów
 • prowadzący seminarium jest promotorem Państwa pracy
 • o liczbie przyjętych studentów decydują prowadzący seminarium; grupa seminaryjna nie może przekroczyć 8 osób.
 • prowadzący mogą dobierać sobie studentów, z którymi chcą współpracować (nie zawsze działa zasada: kto pierwszy, ten lepszy)

W razie wątpliwości, pytań itp. zapraszam Państwa na konsultacje: czwartek 10:30-12:30, p.205 lub piątek, 9:50-11:00, p.104.

Piotr Konderak