II międzynarodowa konferencja IACS w Lublinie

logoPodczas I konferencji IACS odbywającej się na Uniwersytecie w Lund, zgromadzenie ogólne członków International Association for Cognitive Semiotics – na wniosek Zarządu Towarzystwa – zaaprobowało kandydaturę WFiS UMCS na organizatora 2 konferencji stowarzyszenia.

Zatem: II konferencja IACS odbędzie się w 2016 roku w Lublinie.