Rejestracje na zajęcia

 1. rejestracja na zajęcia dla I roku studiów I stopnia (kogni 2.0): F-KN-LS-17Z; start: 2.X.2017, 20:01
 2. rejestracja na zajęcia kierunkowe i fakultety kognitywistyczne dla lat II i III studiów I stopnia: F-K-LS-17Z; start: 3.X.2017, 20:01
 3. rejestracja na fakultety ogólnowydziałowe I stopień (rok II i III): F-FKK-LS-17Z; start: 3.X.2017, 20: 59
  • studenci III semestru wybierają łącznie 2 fakultety
  • studenci V semestru wybierają łącznie 2 fakutety
 4. rejestracja na zajęcia dla II stopnia: F-K-2S-17Z; start: 4.X.2017, 20:01
 5. rejestracja na fakultety dla II stopnia: F-FK-2S-17Z; start 3.X.2017; 20:59
  • I rok wybiera 1 fakultet
  • II rok wybiera 2 fakultety

Jeżeli ktoś z uprawnionych nie widzi rejestracji na swoim koncie USOS (po godz. 12), proszę o pilny kontakt.

Zapisy na WF prowadzone są przez CKF UMCS i odbywają się niezależnie od powyższych rejestracji. Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie odbywają się również niezależnie od zapisów wydziałowych.

Zobacz również tutaj >>