Rejestracja na zajęcia: kogni1

Szanowni Państwo, Studenci kogni I stopnia

w dniu 24.02.2021 o godz. 20:00 uruchamiana jest rejestracja na zajęcia w semestrze letnim (F-KN-LS-21L). Bardzo proszę o sprawdzenie, czy macie Państwo dostęp do tej rejestracji poprzez konto USOSweb. Dokonujecie Państwo wyboru spośród przedmiotów zaplanowanych na określonym roku – proszę zwrócić uwagę, że wybrane kursy w bloku AI i LOG przeznaczone są tylko dla III roku. Bardzo proszę by studenci III roku nie zapisywali się (ponownie) na seminarium (grupy zostaną skopiowane z poprzedniego semestru). Zapisy na WF i na zajęcia pozakierunkowe odbywają się w ramach oddzielnych rejestracji. Ponieważ rejestracja oparta jest o ranking zaś USOS tworzy kolejki chętnych – ostateczny wynik rejestracji zostanie wyliczony po zamknięciu rejestracji, tj. 28.02.2020. Zapisy z rankingiem oznaczają, że w przypadku większej liczby chętnych w stosunku do liczby miejsc w grupie zakwalifikują się osoby z wyższą średnią. Druga tura przeznaczona jest dla osób które nie zostaną zapisane do żadnej z grup oraz dla osób które zechcą się wymienić miejscami w grupach.

I rok kogni:

 • Wstęp do psychologii poznawczej (obowiązkowy)
 • Language and Cognition (obowiązkowy)
 • Logika w zastosowaniach (obowiązkowy)

jeden kurs z bloku Poznanie i Wiedza:

 • Percepcja wizualna
 • Social Cognition
 • Poznanie i działanie
 • Teorie informacji
 • Problematyka reprezentacji mentalnych
 • Rozszerzone systemy poznawcze

jeden kurs z bloku IT:

 • Programming for Beginners
 • Relacyjne bazy danych
 • Grafika komputerowa
 • Elements of Computer Networks
 • Tworzenie stron internetowych
 • IT Extended

II rok kogni:

 • Znaki i kody komunikacji (obowiązkowy)
 • Neuronauka poznawcza (obowiązkowy)
 • Translatorium tekstów kognitywistycznych (II) (obowiązkowy)
 • Seminarium licencjackie (obowiązkowy wybór grupy seminaryjnej)

jeden kurs z bloku AI:

 • AI Programming: LISP
 • Python Programming
 • Elementy robotyki
 • Uczenie maszynowe

jeden kurs z bloku logika i metodologie:

 • Metody badań psychologicznych
 • Methods of AI
 • Statystyka

III rok kogni

uwaga: proszę by studenci III roku nie zapisywali się (ponownie) na seminarium!

 • Cognitive Semiotics (obowiązkowy)

jeden kurs z bloku Poznanie i Wiedza:

 • Percepcja wizualna
 • Social Cognition
 • Poznanie i działanie
 • Teorie informacji
 • Problematyka reprezentacji mentalnych
 • Rozszerzone systemy poznawcze

jeden kurs z bloku IT:

 • Relacyjne bazy danych
 • Grafika komputerowa
 • Elements of Computer Networks
 • Tworzenie stron internetowych
 • IT Extended

jeden kurs z bloku AI:

 • AI Programming: LISP
 • Python Programming
 • Elementy robotyki
 • Systemy uczące się
 • Uczenie sztucznych układów neuropodobnych (tylko III rok)
 • LISP Programming Extended (tylko III rok)

jeden kurs z bloku logika i metodologie:

 • Metody badań psychologicznych
 • Methods of AI
 • Statystyka
 • Cognitive Modeling (tylko III rok + Erasmus)
 • Metody neuroinformatyki (tylko III rok)

jeden z przedmiotów praktycznych:

 • BigData
 • Design
 • Media

Piotr Konderak
piotr.konderak[-at-]umcs.pl

 

Zasady bezpieczeństwa na Wydziale

Drodzy Studenci kogni,

zbliża się wtorek – dzień zajęć stacjonarnych dla Was. Uprzejmie proszę o zakrywanie ust i nosa na terenie budynku Wydziału, korzystanie z płynu dezynfekcyjnego i utrzymanie stosownego dystansu między sobą. W salach zajęciowych proszę zajmować oznaczone miejsca. Pierwszego dnia zajęć stacjonarnych będziecie Państwo zobowiązani do podpisania oświadczenia dotyczącego Waszego stanu zdrowia i akceptacji zasad odbywania zajęć stacjonarnych.

Proszę też o zapoznanie się z informacją dla studentów (kliknij) i schematem obiegu informacji w razie stwierdzenia zakażenia (kliknij).

Dbajmy o siebie nawzajem.

Do zobaczenia,
Piotr Konderak

Informacje na (dobry) początek: II, III rok lic.

Szanowni Państwo,

w najbliższy wtorek, 29.IX w godzinach wieczornych (20:07) ruszy rejestracja na zajęcia F-KN-LS23-20Z:

 • I tura rejestracji – w trakcie której będzie można się zapisać i wypisać z grup – potrwa do 4.X wieczorem.
 • II tura – w trakcie której możliwe będzie już tylko dopisanie się na wolne miejsca – potrwa od 6.X (20:00) do 10.X (20:00).

Bardzo proszę o sprawdzenie czy każdy z Państwa ma dostęp do tej rejestracji w USOSweb.

Proszę pamiętać, że zapisujecie się Państwo zarówno na kursy obowiązkowe jak i na wybieralne. W przypadku tych ostatnich, w sem. zimowym obowiązuje Państwa jeden kurs z bloku #PSN i jeden z bloku #JiD.

Podobnie jak w minionych semestrach, rejestracja wykorzystuje ranking ocen (tym razem z przedmiotów egzaminacyjnych w sem. letnim 19/20: F-K-LS-23Lsr-l). Wyższa średnia oznacza wyższy priorytet w zapisach.

Studenci II roku (III sem.) w oddzielnych rejestracjach zapisują się na WF i na zajęcia pozakierunkowe. Te ostatnie można realizować zapisując się np. na wydziałowe fakultety (spis dostępny tutaj: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,55,lista-zajec-fakultatywnych-rok-ak-2020-2021-semestr-zimowy,93574.chtm). Osobom zapisującym się na wykłady ogólnouniwersyteckie przypominam, że w ramach zajęć pozakierunkowych trzeba zrealizować 3 ECTS.

Zgodnie z przyjętą na Wydziale FiS pandemiczną organizacją pracy, zajęcia stacjonarne dla wszystkich lat kognitywistyki odbywać się będą we wtorki; zajęcia zdalne w pozostałe dni tygodnia. Państwa plany powinny pojawić się wkrótce na stronie Wydziału:

 

Terminy zajęć seminaryjnych studenci III roku ustalają indywidualnie z opiekunami naukowymi – mogą się one odbywać zarówno stacjonarnie jak i zdalnie.

Życzę Państwu odpowiednio dużo determinacji i cierpliwości by przebyć kolejny semestr studiów kognitywistycznych, z dzisiejszej perspektywy nadchodzący semestr wygląda mniej-więcej tak:

Pereikestolen, No
Do miłego zobaczenia,

Piotr Konderak