Seminaria magisterskie 2017/18 (aktualizacja aktualizacji)

Szanowni Państwo, studenci II semestru studiów magisterskich,

bardzo proszę o zapoznanie się z ofertą seminariów oferowanych przez prof. Barbarę Gawdę (Instytut Psychologii) oraz prof. Zbysława Muszyńskiego (Instytut Filozofii).:

Rejestracja na seminaria w systemie USOS zostanie ponownie otwarta (02.03.2018, godz. 12:00; z możliwością zmiany seminarium). Przypomionam, że zapisy na seminaria odbywają się poprzez system USOS wraz z zapisami na inne zajęcia kierunkowe (rejestracja F-K-2S-18L); prowadzący seminaria ustalają indywidualnie z chętnymi osobami terminy odbywania się seminariów. Limit miejsc w grupie seminaryjnej: 6 osób (na większą liczbę studentów musi wyrazić zgodę Dyrektor IF). Seminarium trwa 3 semestry (90h) i kończy się przygotowaniem pracy dyplomowej.

  • Lista i opisy seminariów: kliknij
  • Tematy dotychczas przygotowanych prac magisterskich: kliknij