Public Journal of Semiotics

Ukazał się kolejny (IV.1) numer internetowego czasopisma The Public Journal of Semiotics. Na łamach PJoS publikowane są oryginalne artykuły prezentujące badania w zakresie dziedzin powiązanych z semiotyką, w tym: wyniki badań empirycznych, rozważania o charakterze teoretycznym, prezentacje modeli badawczych, innowacyjnych metod badań semiotycznych i in. W bieżącym numerze szczególnie polecamy artykuł J. Zlateva prezentujący semiotykę kognitywną (Cognitive Semiotics: An emerging field for the transdisciplinary study of meaning)

Strona internetowa czasopisma: http://pjos.org

Bezpośredni dostęp do numeru IV.1: http://pjos.org/issues/pjos-4-1.pdf