MultiLab: pierwsze prace dyplomowe obronione!

Szanowni Państwo,

z radością i dumą informuję że obrony pierwszych dwu prac przygotowanych w Multilab-ie:

  • Multimodalność w uczeniu się słownictwa i wymowy języka angielskiego
  • Wpływ stresu na procesy pamięciowe człowieka

zakończyły się pomyślnie: obydwie prace zostały ocenione bardzo dobrze. Autorkom jeszcze raz gratuluję i dziękuję za „przetarcie szlaku” (obie prace są dostępne do wglądu w laboratorium). Tym samym problemy multimodalności (lub ogólniej: kognitywistyki) przeniesione zostały na grunt empiryczny. Nasze eye-trackery i urządzenie do badań biometrycznych z czujnikiem EDA zostały przetestowane w praktyce i … również zdały egzamin :). Wraz z pozostałym wyposażeniem czekają na kolejne pomysły na realizowane w Instytucie Filozofii UMCS badania empiryczne.

Piotr Konderak

 

 

MultiLab: Badanie nad multimodalnością komunikacji w nauczaniu zdalnym

Szanowni Państwo, Studenci kogni,

korzystając z kończącego się już (prawdopodobnie) zdalnego trybu prowadzenia zajęć i w związku planowanym projektem badawczym chciałbym zaprosić osoby chętne do udziału w badaniu nad multimodalnością komunikacji w warunkach edukacji zdalnej. Uczestnicy proszeni będą o trzy aktywności:
  • wypełnienie ankiety dotyczącej zajęć zdalnych przed badaniem,
  • uczestnictwo w wybranych kursowych zajęciach zdalnych w MultiLabie pod „okiem” eye-trackera,
  • wypełnienie ankiety dotyczącej właśnie odbytych zajęć zdalnych.
Zajęcia mogą być dowolne – pod warunkiem, że Prowadzący wyrazi zgodę na przeprowadzenie badania.
Ankieta dotyczy multimodalnych form dwustronnej komunikacji nauczyciel-student. Nie jest to ankieta oceny zajęć/prowadzącego/studenta!
Badanie ma charakter pilotażowy, tj. stanowi wstęp do właściwych badań na większej, wyselekcjonowanej grupie badanych w ramach planowanego projektu: Polysemiotic meaning-making in teacher-student communication, in classroom and remote education.
Termin: 7-22.VI.2021; możliwe dni: poniedziałek, czwartek, piątek.
Miejsce: MultiLab (p.204) lub sala obrad Rad Instytutów (s. 4). Ze względu na ograniczenia sprzętowe w badaniu może jednocześnie uczestniczyć maksymalnie 2 osoby.
Rejestracja chęci udziału w badaniu przez formularz na stronie projektu na Wirtualnym Kampusie (samo wejście na stronę projektu nie jest jeszcze rejestracją; dostęp mają wyłącznie studenci UMCS). Liczba osób badanych – na tym etapie – jest ograniczona.
Dodatkowe informacje:
  • wszelkie zebrane dane i informacje będą wykorzystane jedynie w celu sformułowania wstępnych odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące multimodalności komunikacji, w szczególności:
  • badanie nie ma na celu ewaluacji prowadzonych zajęć ani oceny uczestnika tych zajęć;
  • zebrane dane będą anonimizowane, tj. nie będą wykorzystywane w powiązaniu z jakimikolwiek danymi osobowymi badanych;
  • badanie oczywiście odbędzie się z zachowaniem ustalonych na WFiS zasad reżymu sanitarnego.
W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt: piotr.konderak[-at-]umcs.pl, chętnie się też spotkam na Zoomie.
Z góry dziękuję za pomoc,
Piotr Konderak