Rejestracja na zajęcia: II stopień

Szanowni Państwo, Studenci kogni2

poprzez system USOS zapisujecie się Państwo na kursy i do grup zajęciowych (rejestracja F-KN-LS1-21Z). Wszyscy Państwo zapisujecie się na każdy z kursów obowiązkowych; każdy z Państwa wybiera jeden z 7 oferowanych kursów wybieralnych. Szczegóły wyjaśnię na spotkaniu po Immatrykulacji. Rejestracja na zajęcia zostanie otwarta 2.10.

1. I rok, kursy obowiązkowe

 • Human Problem Solving, 30WY + 30 LB, dr hab. M. Wolski
 • Psychologia rozwojowa, 30 WY + 30 KW, dr J. Gerłowska
 • Językoznawstwo ogólne, 15WY + 30KW, prof. A. Pajdzińska
 • Filozofia kognitywistyki, 30WY, 30 KW, dr W. Wachowski

2. I rok, kursy wybieralne: jeden z poniższych

 • Wprowadzenie do technik programowania, 30 LAB, dr hab. P. Giza
 • Elementy Sztucznej Inteligencji, 30 LAB, dr A. Bobyk
 • Systemy eksperckie, 30 LAB, prof. W. Kamiński/dr A. Bobyk

3. II rok, kursy obowiązkowe

 • Mindreading, 30WY + 15 KW, dr hab. A. Kapusta
 • Neuro- i psycholingwistyka, 15WY + 30 KW, prof. J. Panasiuk
 • Neuromodeling, 15 WY + 30 LAB, prof. G. Wójcik

4. II rok, kursy wybieralne: dwa z poniższych:

 • Virtual reality in applications, 30 LAB, dr G. Kata
 • Systemy eksperckie, 30 LAB, prof. W. Kamiński/dr A. Bobyk
 • Neuromodeling – extended course, 30 LAB, prof. G. Wójcik
 • Natural Language Processing, 30 LAB, P. Konderak

Piotr Konderak

Informacje dla studentów I lat

Szanowni (wkrótce) Studenci I roku kogni obu stopni,

oto garść informacji na początek, wraz z napływem nowych informacji wpis będzie aktualizowany:

 1. 1.X o godz. 11:00 odbędzie się uroczysta immatrykulacja studentów I lat kierunków studiów realizowanych na Wydziale Filozofii i Socjologii. Do stacjonarnego uczestnictwa zaproszeni zostali przedstawiciele każdego z kierunków I stopnia oraz po dwóch przedstawicieli każdego z kierunków II stopnia. Pozostali Państwo będziecie mogli obserwować przebieg uroczystości na YT: www.youtu.be/JN-_HB2sCjo. 1.X jest dla studentów I roku dniem wolnym od zajęć.
 2. Po immatrykulacji studenci I lat spotykają się ze swoimi opiekunami:

  W trakcie spotkania opiekunowie wprowadzą Państwa w zawiłości funkcjonowania w hybrydowej rzeczywistości uczelnianej; w szczególności musi być wybrany/a Państwa przedstawiciel/ka: starosta (starościna) roku.

 3. Do czasu Immatrykulacji powinniście się Państwo zalogować do uczelnianych systemów informatycznych. Szczególnie ważne jest zalogowanie się na konto USOSweb – poprzez to konto kontaktujecie się Państwo z administracją wydziałową (tj. dziekanatem), zapisujecie się Państwo na zajęcia, śledzicie tok swoich kursów, kontaktujecie z Prowadzącymi itp. Po zapisaniu się na zajęcia (por. poniżej) będziecie też mieli Państwo podgląd swojego tygodniowego rozkładu zajęć. Instrukcje logowania się do systemów Uniwersytetu dostępne są tutaj: https://www.umcs.pl/pl/logowanie-aktywacja,20299.htm
 4. Ze względu na pandemiczne okoliczności, bardzo proszę na bieżąco sprawdzać swoją pocztę elektroniczną. W pierwszym okresie Państwa funkcjonowania różnych wiadomości może napływać do Państwa wiele. Niemalże cały obieg dokumentów będzie wymagał formy elektronicznej.
 5. Niemalże gotowy jest już Państwa rozkład zajęć pod poniższymi linkami:
 6. Kursy, na które Państwo będziecie uczęszczać dzielą się na dwie grupy: obowiązkowe – każdy student ma obowiązek uczestniczyć w wykładach i jednej z grup konwersatoryjnych, laboratoryjnych lub ćwiczeniowych (w zależności od kursu) oraz wybieralne:
  na I roku studiów licencjackich każdy z Państwa zobowiązany jest zrealizować jeden kurs (30h zajęć) rozszerzający wybrany kurs obowiązkowy z następujących:

  na pierwszym roku studiów magisterskich wybieracie Państwo jeden kurs z bloku #IT (30 LAB):

  • Wprowadzenie do technik programowania
  • Elementy sztucznej inteligencji
  • Systemy eksperckie
 7. Na większość zajęć na kierunku kognitywistyka studenci zapisują się poprzez system USOS. Uruchomienie rejestracji: dla studentów I roku studiów licencjackich (F-KN-LS1-21Z) zaplanowane jest na 2.X, godz. 20:04. Bardzo proszę sprawdzić, czy wszyscy Państwo macie dostęp do tej rejestracji (USOSweb -> dla studentów -> rejestracja). I tura zapisów potrwa do 4.X. W pierwszym semestrze zapisy działają na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Rejestracja dla studentów I roku II stopnia (F-K-2S-21Z) rozpocznie się 4.X a skończy 7.X. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji znajdziecie Państwo w oddzielnym wpisie. Poprzez USOS nie zapisujecie się Państwo na lektorat z jęz. angielskiego – podział na grupy powinien być efektem testów poziomujących.
 8. Zajęcia stacjonarne dla studentów kogni odbywają się w poniedziałkiwtorki . Obowiązują Państwa zasady reżimu sanitarnego: obowiązkowe maseczki zasłaniające usta i nos, zasada dystansu społecznego (w salach należy pozostawić przynajmniej jedno miejsce wolne między siedzącymi), dezynfekcja rąk, w czasie dłuższych przerw między zajęciami zalecane jest opuszczenie budynku. Szczegółowe instrukcje wyda Dziekan WFiS.
 9. Zajęcia zdalne odbywają się za pośrednictwem jednej z dwu platform:
  • Wirtualny Kampus (https://kampus.umcs.pl) – logujecie się Państwo za pomocą tych samych danych, co do USOSweba; na WK odbędą się m.in. Introduction to Cognitive Science, IT
  • MS Teams: instrukcję aktywacji konta dla studentów UMCS można znaleźć tutaj: kliknij; na Teams odbędą się m.in: Filozofia dla kognitywistów, Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, Human Problem Solving

  Przy opisach wybranych kursów w USOSweb znajdziecie Państwo informację, której platformy używa Prowadzący (te informacje będą systematycznie uzupełniane). Prowadzący będą się też kontaktować z Państwem na podane w USOSweb e-maile. W trakcie zajęć włączona kamera i mikrofon są obowiązkowe (konsekwencją ich braku jest odnotowana nieobecność).

 10. W razie wątpliwości, problemów, pytań etc śmiało się Państwo kontaktujcie z opiekunami lat, mgr Izabelą Soleniec (opiekuje się kognitywistyką w Dziekanacie WFiS), prowadzącymi zajęcia.
 11. W ciągu miesiąca powinny się pojawić w USOS tzw. „sylabusy” – tj. opisy kursów wraz z efektami uczenia się, metodami sprawdzania wiedzy i umiejętności itp. Wybrane informacje powinni przedstawić Państwu prowadzący podczas pierwszych zajęć.
 12. Studenci I roku I stopnia zobowiązani są do zaliczenia trzech szkoleń wstępnych (on-line):
 13. Jeśli standardowy tok studiów Państwu nie wystarcza i chcecie Państwo również indywidualnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, macie Państwo możliwość wyboru opiekuna naukowego, „tutora” spośród pracowników naukowych WFiS.
 14. Możecie Państwo również rozwijać swoje pasje angażując się w działania kół naukowych, np. mającego duże osiągnięcia Koła Kognitywistyki UMCS. W imieniu Koła zapraszamy Państwa do kontaktu. Zachęcamy też do angażowania się w badania w MultiLab-ie i AILab-ie.
 15. W obrębie miasteczka akademickiego UMCS możecie Państwo korzystać z bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. Wymaga to aktywacji konta w sieci eduroam (instrukcja). Z sieci eduroam można korzystać również na innych uniwersytetach w Polsce i zagranicą które wdrożyły eduroam.
 16. Za:
  • obsługę administracyjną studentów (indywidualna organizacja studiów, zaliczanie przedmiotów z innych kierunków, wydawanie zaświadczeń o studiowaniu, legitymacji, wnioski o pomoc materialną itp.) odpowiada Dziekanat (p.32, tel. 537.28.23, pn-czw, 10:00-14:00);
  • sprawy związane z organizacją toku zajęć (plany zajęć, przydział sal, podział na grupy, oferta fakultetów) odpowiada również Dziekanat.
 17. Ważne linki:
 18. cdn.

Życzę Państwu (i sobie) byśmy sprawnie i w miarę gładko przebrnęli przez trudności hybrydowego funkcjonowania na uczelni.
Do zobaczenia wkrótce,

Piotr Konderak
(piotr.konderak[at]umcs.pl)