Akcja „Sukces” – szkolenia dla studentów…

… za 5 zł.

W imieniu Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów zapraszamy Państwa do udziału w V edycji projektu szkoleniowego pt. „Akcja SUKCES”.

Przygotowane dla Państwa szkolenia (lista poniżej) odbędą się DS Femina w dniach 26-29 listopada 2013 r.

 1. Samoobrona, TrenerSławomir Kamola
  Termin: 26.11.2013 (wtorek) godz. 18:00-19:30

 2. Autoprezentacja, Trener: dr Monika Gabryś-Sławińska
  Termin: 27.11.2013 (środa) godz. 15:00-18:00

 3. Wizaż, Centrum Nauki i Biznesu Żak
  Termin: 28.11.2013 (czwartek) godz. 12:00-15:00

 4.  Praktyczne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, CenterMed
  Termin: 28.11.2013 (czwartek) godz. 15:15-17:45

 5.  Dlaczego tracimy pieniądze – czyli co powinniśmy wiedzieć zanim staniemy się bogaci, Trener: Jerzy Kolejko
  Termin: 29.11.2013 (piątek) godz. 13:00-14:30

Aby wziąć udział w szkoleniach, należy:

 • wysłać zgłoszenie na adres akcja.sukces[-at-]gmail.com zawierające: temat szkolenia, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy,
 • po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, wpłacić kwotę w wysokości 5zł (za każde szkolenie) w siedzibie Samorządu Studentów UMCS mieszczącej się w DS Babilon (pok. nr 4) w godz. 9:00-15:00 do 25 listopada 2013 r. W przypadku nieuiszczenia opłaty do określonego przez nas czasu uczestnik zostanie skreślony z listy, a jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń: http://umcs.lublin.pl/news.php?nid=6493

„Różni ludzie – równe szanse” – bezpłatne szkolenie

Szanowni Państwo Studenci WFiS,

Biuro Karier UMCS zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie:

Różni ludzie – równe szanse”.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • moja kariera w kontekście zmian cywilizacyjnych;
 • wprowadzenie do polityki równych szans – stereotypy, uprzedzenie, dyskryminacja;
 • podstawy prawa antydyskryminacyjnego;
 • budowanie świadomego wizerunku zawodowego;
 • społeczna odpowiedzialność biznesu.

Szkolenie trwa 16 godzin (2 spotkania po 8 godzin).

Są jeszcze wolne miejsca na terminy: 14-15 listopada oraz 12-13 grudnia. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnikom/uczestniczkom naszych szkoleń zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską,
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały promocyjne (notatnik, długopis),
 • poczęstunek i obiad w trakcie zajęć,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dokumenty zgłoszeniowe, program i terminy szkoleń dostępne są na stronie www.kariera.umcs.lublin.pl w zakładce „Warsztaty i szkolenia”.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Karier UMCS, ul. Sowińskiego 12/5, kariera@umcs.lublin.pl, 081 537 50 70.