Dzień Kognitywistyki na UMCS

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na:

 

Dzień Kognitywistyki na UMCS
9.VI.2017, 14:30-18:00
Sala nr 4, WFiS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 (budynek z zegarem)

 

organizowany przez Koło Kognitywistyki UMCS,  Wydział Filozofii i Socjologii UMCS.

 

Kognitywistyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy zajmującą się badaniem procesów związanych z mózgiem/umysłem, poznaniem, komunikacją i wiedzą w systemach naturalnych (np. człowiek) i sztucznych (np. sztuczne życie i sztuczna inteligencja).
 dzien_kogni
Program Dnia Kognitywistyki
Blok Neurobiologiczny:
  • Neurochemia używek
  • Wprowadzenie do neurodydaktyki
Blok Filozoficzno-Językowy:
  • Pułapki argumentacji, czyli jak wygrywa się dyskusję.
  • Człowiek w świecie znaków.
  • Jak rozumiemy naukę i kto jest temu winien?
Blok Techniczno-Informatyczny:
  • Rola Big Data w rozumieniu języka przez Sztuczną Inteligencję
  • Kognitywne właściwości sieci neuronowych
Kognitywistyka UMCS – Przyjdź do Nas i poszerz swoje horyzonty!

Zobacz też: kogni 2.0, nowy program studiów I stopnia

IV Lectures in Cognitive Semiotics ’17

Drodzy studenci II roku kogni,

csm14_small

tradycyjnie w maju odwiedzają nas badacze z Lunds universitet w Szwecji by poprowadzić dla Was wykłady z semiotyki kognitywnej. Tegoroczne wykłady odbędą się w dniach 31.V-2.VI według dziennego harmonogramu:

  • 10:00-12:00 wykład I, IV, VII (prof. J. Zlatev)
  • 13:00-15:00 wykład II, V, VIII (prof. G. Sonesson)
  • 15:30-17:30 wykład III, VI, IX: (prof. Sonesson&Zlatev) – metodologia badań i praca nad projektami.

Obecność na wykładach jest obowiązkowa, tj. jest warunkiem koniecznym zaliczenia kursu.

Do udziału w wykładach zapraszamy (tradycyjnie i serdecznie) wszystkich zainteresowanych problematyką znaczenia, umysłu i komunikacji w perspektywie teoretycznej i empirycznej.

Organizatorzy