IX Krakowska Konferencja Kognitywistyczna

Szanowni Państwo, Studenci kognitywistyki,

zachęcam Państwa do zainteresowania się organizowaną przez Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki UJ IX edycją konferencji dla studentów i doktorantów. Tematem wiodącym niniejszej edycji będzie świadomość. Jak piszą Organizatorzy:

Krakowska Konferencja Kognitywistyczna jest unikalnym wydarzeniem, podczas którego będą mieli Państwo okazję podzielić się swoimi zainteresowaniami naukowymi z szerokim gronem studentów i doktorantów specjalizujących się w różnych dziedzinach około kognitywistycznych oraz wysłuchać wykładów przygotowanych przez specjalistów z Polski i zagranicy.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.II (wstępna informacja) oraz 1.III (pełny abstrakt);
Termin konferencji: 22-23.IV.2017

Wystawa: „Więcej niż reklama – jak to robią Szwedzi”

W dniach 3.XI-23.XI w Centrum Kreatywności na warszawskiej Pradze odbywa się wystawa Więcej niż reklama – jak to robią Szwedzi
Plakat_Wiecej niz reklama

Wystawa koncentruje się na realizacjach reklamowych z ostatnich trzech dekad i dzieli się na cztery bloki tematyczne:

  • informacja podmiotów publicznych i organizacji pozarządowych
  • reklama jako znak czasu
  • rola humoru w reklamie
  • marketing cyfrowy.

Autorzy wystawy starają się znaleźć odpowiedzi na takie pytania, jak: Jaka jest rola reklamy? Czy chodzi wyłącznie o to, żeby „sprzedać”? A może dzięki niej można powiedzieć COŚ WIĘCEJ? Czy taka reklama mogłaby poruszyć także polskiego odbiorcę?
Wydarzeniu towarzyszyć będą także warsztaty kreatywne, które poprowadzi zespół szwedzko-polskich ekspertów z branży reklamowej.

Szczegóły: strona Ambasady Szwedzkiej

Demokracja 4.0 Zapisy na warsztaty w Lublinie

Szanowni Państwo,

istnieje możliwość uczestnictwa w międzynarodowych warsztatach  (bezpłatne, liczba miejsc ograniczona) pt. Demokracja 4.0

https://www.facebook.com/events/604179066305138/

Warsztaty dotyczą czterech typów narzędzi internetowych, służących

  1. samoorganizacji (m.in. listy mailingowe, komunikator Mumble, komunikator Pad),
  2. media-aktywizmowi (m.in. blogi, Wiki, Twitter, Facebook, platformy do live-streamingów, Crowdmap, tworzenie narracji Storify oraz niezależnych rozgłośni radiowych),
  3. mobilizacji społecznej (narzędzia horyzontalne i służące kampaniom medialnym) i
  4. rozwijaniu demokracji bezpośredniej.

Warsztaty służyć mają zapoznaniu uczestników z zaawansowanymi i efektywnymi sposobami użycia tak rozpowszechnionych narzędzi, jak Twitter oraz prezentacji nieznanych szerzej instrumentów jak TitanPad służący kolektywnemu, horyzontalnemu pisaniu m.in komunikatów prasowych. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną przykłady użycia omawianych narzędzi
podczas kampanii społecznych, jakie miały miejsce w Hiszpanii w okresie masowych protestów z 2011 r. oraz przykłady stosowania rozwiązań demokracji bezpośredniej na poziomie miejskim m.in. w Austrii, Brazylii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Zaprezentowane zostaną również najważniejsze portale społecznościowe i aktywistyczne międzynarodowych ruchów społecznych. Uczestnicy warsztatów zostaną przeszkoleni pod kątem kompleksowego tworzenia i wymiany niezależnych informacji, jak również demokratycznych praktyk samoorganizacji społecznej.

Za informację dziękujemy drowi hab. Andrzejowi Kapuście.