The Public Journal of Semiotics

Ukazał się kolejny (IV.2) numer internetowego czasopisma The Public Journal of Semiotics. Na łamach PJoS publikowane są oryginalne artykuły prezentujące badania w zakresie dziedzin powiązanych z semiotyką, w tym: wyniki badań empirycznych, rozważania o charakterze teoretycznym, prezentacje modeli badawczych, innowacyjnych metod badań semiotycznych i in. W bieżącym numerze szczególnie polecamy artykuł J. Zlateva prezentujący hierarchię mimetyczną (The Mimesis Hierarchy of semiotic development: Five stages of intersubjectivity in children)

Strona internetowa czasopisma: https://journals.lub.lu.se/pjos

Bezpośredni dostęp do numeru IV.2: https://journals.lub.lu.se/pjos/issue/view/1353/46

Spis treści:

  • Tattoos as Narratives: Skin and Self, Chris William Martin
  • The Mimesis Hierarchy of semiotic development: Five stages of intersubjectivity in children, Jordan Zlatev
  • Communicology and Culturology: Semiotic Phenomenological Method in Applied Small Group Research, Richard L. Lanigan
  • On the Inscrutability of Logic in Certain Natural Language Contexts, Horst Ruthrof

Public Journal of Semiotics

Ukazał się kolejny (IV.1) numer internetowego czasopisma The Public Journal of Semiotics. Na łamach PJoS publikowane są oryginalne artykuły prezentujące badania w zakresie dziedzin powiązanych z semiotyką, w tym: wyniki badań empirycznych, rozważania o charakterze teoretycznym, prezentacje modeli badawczych, innowacyjnych metod badań semiotycznych i in. W bieżącym numerze szczególnie polecamy artykuł J. Zlateva prezentujący semiotykę kognitywną (Cognitive Semiotics: An emerging field for the transdisciplinary study of meaning)

Strona internetowa czasopisma: http://pjos.org

Bezpośredni dostęp do numeru IV.1: http://pjos.org/issues/pjos-4-1.pdf