Jak z perspektywy Lund wygląda kogni@UMCS?

W dniach 12-16 czerwca po raz ósmy z wykładami z Cognitive Semiotics dla studentów III roku przyjechał z Centre for Languages and Literature, Lund University do Lublina prof. Jordan Zlatev. Jak z jego perspektywy wygląda praca z naszymi studentami? Jak ocenia minionych siedem lat współpracy? Odpowiedzi w wywiadzie jakiego przed przyjazdem do Lublina udzielił na swoim macierzystym uniwersytecie, Lunds universitet w Szwecji. Szczegóły tutaj. Miłej lektury!

International Association for Cognitive Semiotics

Dnia 29.V.2013 roku podczas 8 konferencji Nordic Association for Semiotic Studies w Aarhus zostało powołane do życia nowe towarzystwo naukowe: International Association for Cognitive Semiotics. Pierwszym prezesem IACS został wybrany Jordan Zlatev.

IACS ma za zadanie promować badania nad wieloaspektowo ujmowanym zjawiskiem znaczenia, badania integrujące metody i teorie rozwijane w: semiotyce, kognitywistyce oraz językoznawstwie.

IACS będzie sprawować opiekę merytoryczną nad reaktywowanym czasopismem Cognitive Semiotics.

Pierwszy prezes International Association for Cognitive Semiotics, prof. Jordan Zlatev

The Public Journal of Semiotics

Ukazał się kolejny (IV.2) numer internetowego czasopisma The Public Journal of Semiotics. Na łamach PJoS publikowane są oryginalne artykuły prezentujące badania w zakresie dziedzin powiązanych z semiotyką, w tym: wyniki badań empirycznych, rozważania o charakterze teoretycznym, prezentacje modeli badawczych, innowacyjnych metod badań semiotycznych i in. W bieżącym numerze szczególnie polecamy artykuł J. Zlateva prezentujący hierarchię mimetyczną (The Mimesis Hierarchy of semiotic development: Five stages of intersubjectivity in children)

Strona internetowa czasopisma: https://journals.lub.lu.se/pjos

Bezpośredni dostęp do numeru IV.2: https://journals.lub.lu.se/pjos/issue/view/1353/46

Spis treści:

  • Tattoos as Narratives: Skin and Self, Chris William Martin
  • The Mimesis Hierarchy of semiotic development: Five stages of intersubjectivity in children, Jordan Zlatev
  • Communicology and Culturology: Semiotic Phenomenological Method in Applied Small Group Research, Richard L. Lanigan
  • On the Inscrutability of Logic in Certain Natural Language Contexts, Horst Ruthrof