International Association for Cognitive Semiotics

Dnia 29.V.2013 roku podczas 8 konferencji Nordic Association for Semiotic Studies w Aarhus zostało powołane do życia nowe towarzystwo naukowe: International Association for Cognitive Semiotics. Pierwszym prezesem IACS został wybrany Jordan Zlatev.

IACS ma za zadanie promować badania nad wieloaspektowo ujmowanym zjawiskiem znaczenia, badania integrujące metody i teorie rozwijane w: semiotyce, kognitywistyce oraz językoznawstwie.

IACS będzie sprawować opiekę merytoryczną nad reaktywowanym czasopismem Cognitive Semiotics.

Pierwszy prezes International Association for Cognitive Semiotics, prof. Jordan Zlatev

The Public Journal of Semiotics

Ukazał się kolejny (IV.2) numer internetowego czasopisma The Public Journal of Semiotics. Na łamach PJoS publikowane są oryginalne artykuły prezentujące badania w zakresie dziedzin powiązanych z semiotyką, w tym: wyniki badań empirycznych, rozważania o charakterze teoretycznym, prezentacje modeli badawczych, innowacyjnych metod badań semiotycznych i in. W bieżącym numerze szczególnie polecamy artykuł J. Zlateva prezentujący hierarchię mimetyczną (The Mimesis Hierarchy of semiotic development: Five stages of intersubjectivity in children)

Strona internetowa czasopisma: https://journals.lub.lu.se/pjos

Bezpośredni dostęp do numeru IV.2: https://journals.lub.lu.se/pjos/issue/view/1353/46

Spis treści:

  • Tattoos as Narratives: Skin and Self, Chris William Martin
  • The Mimesis Hierarchy of semiotic development: Five stages of intersubjectivity in children, Jordan Zlatev
  • Communicology and Culturology: Semiotic Phenomenological Method in Applied Small Group Research, Richard L. Lanigan
  • On the Inscrutability of Logic in Certain Natural Language Contexts, Horst Ruthrof

Konferencja NASS 8

8 konferencja Nordic Society for Semiotic Studies (NASS 8) odbędzie się pod hasłem:
Sign Evolution on Multiple Time Scales
w dniach 29 – 31 maja 2013, Uniwersytet w Aarhus, Dania

NASS logo

Tematem tegorocznej konferencji jest ewolucja znaków. W szczególności chcemy uzyskać odpowiedź na następujące pytania: Jakie są podstawowe mechanizmy i warunki wyłaniania się nowych znaków i systemów znakowych? W jakim zakresie powinniśmy szukać tych mechanizmów na poziomie biologii, kultury, poznania, doświadczenia fenomenologicznego czy interakcji? Jakie cechy samych znaków powodują to, że wyłaniają się , trwają, rozpowszechniają się w kontekście komunikacji?

Konferencja przeznaczona jest dla badaczy z rozmaitych dyscyplin, którzy próbują odpowiedzieć na powyższe pytania w różnych perspektywach, m.in: ewolucyjnej, kulturowej, historycznej, ontogenetycznej.

Wśród zaproszonych wykładowców będą: Jordan Zlatev (Lund University), Fatima Cvrckova (Uniwersytet Karola, Praga), Bruno Galantucci (Yeshiva University, NY), Susan Goldin-Meadow (University of Chicago), Winfried Nöth (University of Kassel)*, Luc Steels (Vrije Universiteit Brussel)*