Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie (30.IX)

Szanowni Państwo, studenci III roku specjalności ZJK,

30.IX o godz. 8:00 rusza w USOSweb rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie. Wykłady te możecie Państwo wybrać w ramach „zajęć pozakierunkowych”. Przypominam, że w V semestrze powinniście Państwo zebrać 3 pkty ECTS za zajęcia pozakierunkowe.

Szczegółowe informacje: kliknij