Fakultety kognitywistyczne 2016/17

Szanowni Państwo, Studenci kognitywistyki,

bardzo proszę zapoznać się z propozycjami fakultetów kognitywistycznych w nadchodzącym roku akademickim:

Zapisy na fakultety uruchomione zostaną w pierwszych dniach października (terminy zapisów na fakultety zostaną ogłoszone na stronie internetowej kognitywistyki). W pierwszej turze zapisów do kursów dedykowanych kognitywistyce w systemie będą mieli dostęp wyłącznie studenci kognitywistyki, po tym terminie kursy zostaną udostępnione również innym studentom WFiS.

Przypominamy, że studenci I semestru I stopnia muszą zaliczyć 1 fakultet, studenci pozostałych semestrów 2 fakultety; studenci I semestru II stopnia powinni zaliczyć 1 fakultet, studenci III semestru II stopnia – 2. Zalecamy, by w toku studiów kognitywistycznych połowa zaliczonych fakultetów to były fakultety kognitywistyczne.

Pełna oferta fakultetów na WFiS wraz z opisami w semestrze zimowym 2016/17: