Rejestracja na fakultety

Szanowni Państwo, Studenci kogni,

18 lutego (poniedziałek) zostanie uruchomiona rejestracja (F-FFK-19L) na zajęcia fakultatywne w Instytucie Filozofii. Z rejestracji tej mogą/powinni korzystać:

  • studenci I roku lic. – 1 kurs „pozakierunkowy” (3 ECTS)
  • studenci III roku lic. – 1 fakultet (3 ECTS) i jeden kurs „pozakierunkowy” (obie specjalności, 3 ECTS)
  • studenci I roku mgr – 2 fakultety (2*3ECTS)
  • studenci II roku mgr – 1 fakultet (3 ECTS) i jeden kurs „pozakierunkowy” (3 ECTS).

Przypominam, że zajęcia pozakierunkowe można również realizować w ramach wykładów ogólnouniwersyteckich lub odbywając zajęcia na innych kierunkach/wydziałach. Proszę jednak pamiętać o konieczności uzyskania 3 ECTS.

Lista fakultetów oferowanych dla studentów IF: kliknij

Piotr Konderak