Semiotyka w Skandynawii

Oto garść aktualności ze świata semiotyki skandynawskiej.
NASS logo

  • Istotne informacje dotyczące badań semiotycznych w Skandynawii można odnaleźć na stronie internetowej Nordic Association for Semiotic Studies.
  • Po dwuletniej przerwie zaczęło się ukazywać czasopismo The Journal of Cognitive Semiotics (poprzednio Cognitive Semiotics). Kolejny numer (vol. IV No 1): The Intersubjectivity of Embodiment jest dostępny na stronie internetowej czasopisma.
  • Ukazał się również kolejny numer elektronicznego czasopisma Signs – International Journal of Semiotics (link). Signs to czasopismo publikujące artykuły poświęcone problematyce: semiotyki umysłu, świadomosci, języka oraz kultury czy ożywionej i nieożywionej natury oraz powiązań pomiędzy nimi. Najnowszy numer można przejrzeć/pobrać stąd: http://vip.iva.dk/sis/index.php?journal=signs&page=issue&op=current
  • 14. konferencja International Conference on Informatics and Semiotics in Organisations pt. Web of Things, People and Information Systems odbędzie się w dniach 25-27 marca 2013 w Sztokholmie. Szczegółowe informacje oraz call for papers: http://www.orgsem.org/2013/index.html
  • konferencja NASS odbędzie się w dniach 29-31 maja 2012 r. na Uniwersytecie w Aarhus, Dania. Temat konferencji: Sign evolution on multiple time scales. Szczegółowe informacje i call for papers wkrótce.
  • Jordan Zlatev, profesor językoznawstwa ogólnego na Uniwersytecie w Lund oraz dyrektor Centre for Cognitive Semiotics poprowadzi Seminarium z Semiotyki Kognitywnej w Paryżu w semestrze zimowym 2012. Szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://www.lattice.cnrs.fr/Seminaire-de-Semiotique-Cognitive Seminar

Public Journal of Semiotics

Ukazał się kolejny (IV.1) numer internetowego czasopisma The Public Journal of Semiotics. Na łamach PJoS publikowane są oryginalne artykuły prezentujące badania w zakresie dziedzin powiązanych z semiotyką, w tym: wyniki badań empirycznych, rozważania o charakterze teoretycznym, prezentacje modeli badawczych, innowacyjnych metod badań semiotycznych i in. W bieżącym numerze szczególnie polecamy artykuł J. Zlateva prezentujący semiotykę kognitywną (Cognitive Semiotics: An emerging field for the transdisciplinary study of meaning)

Strona internetowa czasopisma: http://pjos.org

Bezpośredni dostęp do numeru IV.1: http://pjos.org/issues/pjos-4-1.pdf